เตาไฟฟ้าเซรามิค ความแตกต่างอย่างมีระดับ ariston KBT 6124 D IX  bosch NKN 646 P 01  หัวเตาแบบ cooktop-double/oval รายละเอียดเพิ่มเติม เตาไฟฟ้าเซรามิค ความแตกต่างอย่างมีระดับ ariston KBT 6124 D IX  bosch NKN 646 P 01  หัวเตาแบบ cooktop-double/oval รายละเอียดเพิ่มเติม

จินตนาการถึงห้องครัวที่สวยงาม ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเริ่มรับประทานอาหาร  สุดยอดด้านการใช้พลังงาน  จอแสดงผล LED แบบดิจิตอล  ลูกบิดแบบ Pop Out ที่สวยงาม รายละเอียดเพิ่มเติม จินตนาการถึงห้องครัวที่สวยงาม ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเริ่มรับประทานอาหาร  สุดยอดด้านการใช้พลังงาน  จอแสดงผล LED แบบดิจิตอล  ลูกบิดแบบ Pop Out ที่สวยงาม รายละเอียดเพิ่มเติม

สำรวจตามประเภท

R01 R0101 th 07100000