ผลลัพธ์ของคุณ (14)

ชนิด

ดูมากที่สุด

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นและย่าง MS23F301EAW , 23 ลิตร

 • พร้อมด้วย Healthy Cooking
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร ME711K, 20 ลิตร

 • Ceramic Enamel เคลือบพื้นผิวในเตาป้องกันรอยขีดข่วน
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร MS28H5125BK, 28 ลิตร

 • ระบบ Smart Moisture Sensor ตรวจความชื่นก่อนและหลังอบ
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อบ อุ่น ย่าง MC32F606TCT Convection, 32 ลิตร

 • ระบบ Smart Multi Sensor ตรวจจับอุณหภูมิก่อนและหลังอบ
 • อบ อุ่น ย่าง ครบเครื่องเรื่องอาหาร
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ (14)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร ME711K, 20 ลิตร

 • Ceramic Enamel เคลือบพื้นผิวในเตาป้องกันรอยขีดข่วน
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นและย่าง GE711K/XST, 20 ลิตร

 • Ceramic Enamel เคลือบพื้นผิวในเตาป้องกันรอยขีดข่วน
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร ME731K, 20 ลิตร

 • Ceramic Enamel เคลือบพื้นผิวในเตาป้องกันรอยขีดข่วน
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นและย่าง ME83XD/XST , 23 ลิตร

 • Ceramic Enamel เคลือบพื้นผิวในเตาป้องกันรอยขีดข่วน
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นและย่าง GE83MDT , 23 ลิตร

 • Ceramic Enamel เคลือบพื้นผิวในเตาป้องกันรอยขีดข่วน
 • ดีไซน์กระจกทันสมัย
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อบ อุ่น ย่าง CE118PAE-X1/ST Convection , 32 ลิตร

 • โหมด Slim Fry™ ทอดไม่ใช้น้ำมัน
 • อบ อุ่น ย่าง ครบเครื่องเรื่องอาหาร
 • ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Power Defrost)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นอาหาร MS28H5125BK, 28 ลิตร

 • ระบบ Smart Moisture Sensor ตรวจความชื่นก่อนและหลังอบ
 • อุ่นง่ายๆ สำหรับอาหารจายด่วน
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)

เตาอบไมโครเวฟ อุ่นและย่าง MG28H5125NK, 28 ลิตร

 • ระบบ Smart Moisture Sensor ตรวจความชื่นก่อนและหลังอบ
 • อบและย่างอร่อยง่ายได้สุขภาพ
 • กระจายความร้อน 360 องศา TDS (Triple Distribution System)
ดูเพิ่มเติม : เตาอบไมโครเวฟ (6) Expand

ข้อเสนอ