R01 R0101 th 07010100 RS844CRPC5A/SE
 • RS844CRPC5A 1 ด้านหน้า สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_001_front_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_001_front_silver30002000370370#dbdbdb11518666
 • RS844CRPC5A 2 มุมขวา สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_003_Right-angle_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_003_Right-angle_silver30002000370370#dbdbdb11518679
 • RS844CRPC5A 3 มุมซ้าย สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_004_left-angle_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_004_left-angle_silver30002000370370#dbdbdb11518694
 • RS844CRPC5A 4 ด้านหน้าเปิด สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_002_front-open_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_002_front-open_silver30002000370370#dbdbdb11518674
 • RS844CRPC5A 5 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_005_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_005_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518699
 • RS844CRPC5A 6 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_006_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_006_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518709
 • RS844CRPC5A 7 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_007_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_007_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518713
 • RS844CRPC5A 8 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_008_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_008_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518723
#dbdbdbเงิน
RS844CRPC5A ด้านหน้า สีเงิน

Polaris
ที่สุดของความจุ จัดเก็บได้ลงตัว

- กว้างมากขึ้น ความเย็นทั่วถึง
- ประหยัดไฟ สะดวก สบายกว่า
- เลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอาหาร
- ระบบควบคุมอากาศ
- ซูเปอร์อินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์อัจฉริยะ

*ราคา 119,990.-

* ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง

คุณสมบัติ

ดูทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

ดูทั้งหมด

ความจุ

 • ความจุทั้งหมดสุทธิ 770 ลิตร
 • ความจุสุทธิของช่องแช่แข็ง 277 ลิตร
 • ความจุสุทธิของช่องแช่เย็น 493 ลิตร
 • ความจุรวม 819 ลิตร
 • ความจุรวมของช่องแช่แข็ง 321 ลิตร
 • ความจุรวมของช่องแช่เย็น 498 ลิตร

คุณสมบัติการทำความเย็น

 • มีระบบ Twin Cooling Plus
 • มีระบบ No Frost

ข้อกำหนดทางกายภาพ

 • ความกว้างสุทธิ 912มม.
 • ความสูงสุทธิของตัวเครื่อง 1754มม. พร้อมบานพับ
 • ความสูงสุทธิของตัวเครื่อง 1748มม. ไม่รวมบานพับ
 • ความลึกสุทธิ 882มม. พร้อมที่จับประตู
 • ความลึกสุทธิ 882มม. ไม่รวมที่จับประตู
 • ความลึกสุทธิ 780มม. ไม่รวมประตู
 • ขนาดรวม 972 x 1850 x 978มม.
 • น้ำหนักสุทธิ 167กก.
ความจุ
สุทธิ
รวม
ช่องแช่แข็ง
ตู้เย็น
รวม
รวม
ช่องแช่แข็ง
ตู้เย็น
ข้อกำหนดทางกายภาพ
ขนาด
Net Width
ความสูงตัวเรือนสุทธิพร้อมบานพับ
ความสูงตัวเรือนสุทธิไม่รวมบานพับ
ความลึกสุทธิพร้อมมือจับประตู
ความลึกสุทธิไม่รวมมือจับประตู
ความลึกสุทธิไม่รวมประตู
รวม
น้ำหนัก
สุทธิ
คุณสมบัติการทำความเย็น
ระบบทำความเย็น
No Frost

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง

ดูทั้งหมด

RS552NRUAWW ด้านหน้า สีขาว

ตู้เย็น Side By Side Digital Inverter RS552NRUAWW

 

RSA1STSL ด้านหน้า สีเงินใหม่

ตู้เย็น Side By Side RSA1STSL Digital Inverter

 

RS21HUESL ด้านหน้า สีเทา

ตู้เย็น Side by Side
Digital Inverter
RS21HUESL

(19.4 คิว)

*ราคา 64,990.-

RS22HZNSL ด้านหน้า สีเงิน

ตู้เย็น Side By Side RS22HZNSL Digital Inverter

*ราคา 84,990.-