R01 R0101 th 07010100 RS844CRPC5A/SE
 • RS844CRPC5A 1 ด้านหน้า สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_001_front_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_001_front_silver30002000370370#dbdbdb11518666
 • RS844CRPC5A 2 มุมขวา สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_003_Right-angle_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_003_Right-angle_silver30002000370370#dbdbdb11518679
 • RS844CRPC5A 3 มุมซ้าย สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_004_left-angle_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_004_left-angle_silver30002000370370#dbdbdb11518694
 • RS844CRPC5A 4 ด้านหน้าเปิด สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_002_front-open_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_002_front-open_silver30002000370370#dbdbdb11518674
 • RS844CRPC5A 5 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_005_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_005_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518699
 • RS844CRPC5A 6 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_006_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_006_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518709
 • RS844CRPC5A 7 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_007_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_007_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518713
 • RS844CRPC5A 8 ขอบจอ สีเงินRS844CRPC5APhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_RS844CRPC5A-SE_008_bezel_silver?$L1-Gallery$th_RS844CRPC5A-SE_008_bezel_silver30002000370370#dbdbdb11518723
#dbdbdbเงิน
RS844CRPC5A ด้านหน้า สีเงิน

Polaris
ที่สุดของความจุ จัดเก็บได้ลงตัว

- กว้างมากขึ้น ความเย็นทั่วถึง
- ประหยัดไฟ สะดวก สบายกว่า
- เลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอาหาร
- ระบบควบคุมอากาศ
- ซูเปอร์อินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์อัจฉริยะ

*ราคา 119,990.-

* ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง

คุณสมบัติ

ดูทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

ดูทั้งหมด

ความจุ

 • ความจุทั้งหมดสุทธิ 770 ลิตร
 • ความจุสุทธิของช่องแช่แข็ง 277 ลิตร
 • ความจุสุทธิของช่องแช่เย็น 493 ลิตร
 • ความจุรวม 819 ลิตร
 • ความจุรวมของช่องแช่แข็ง 321 ลิตร
 • ความจุรวมของช่องแช่เย็น 498 ลิตร

คุณสมบัติการทำความเย็น

 • มีระบบ Twin Cooling Plus
 • มีระบบ No Frost

ข้อกำหนดทางกายภาพ

 • ความกว้างสุทธิ 912มม.
 • ความสูงสุทธิของตัวเครื่อง 1754มม. พร้อมบานพับ
 • ความสูงสุทธิของตัวเครื่อง 1748มม. ไม่รวมบานพับ
 • ความลึกสุทธิ 882มม. พร้อมที่จับประตู
 • ความลึกสุทธิ 882มม. ไม่รวมที่จับประตู
 • ความลึกสุทธิ 780มม. ไม่รวมประตู
 • ขนาดรวม 972 x 1850 x 978มม.
 • น้ำหนักสุทธิ 167กก.
ความจุ
สุทธิ
รวม
ช่องแช่แข็ง
ตู้เย็น
รวม
รวม
ช่องแช่แข็ง
ตู้เย็น
ข้อกำหนดทางกายภาพ
ขนาด
Net Width
ความสูงตัวเรือนสุทธิพร้อมบานพับ
ความสูงตัวเรือนสุทธิไม่รวมบานพับ
ความลึกสุทธิพร้อมมือจับประตู
ความลึกสุทธิไม่รวมมือจับประตู
ความลึกสุทธิไม่รวมประตู
รวม
น้ำหนัก
สุทธิ
คุณสมบัติการทำความเย็น
ระบบทำความเย็น
No Frost