R01 R0101 th 07020900 WF8700RSV/XST
  • WF8700RSV/XST 1 ด้านหน้าWF8700RSV/XSTLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WF8700RSV-XST_001_Front?$L1-Thumbnail$th_WF8700RSV-XST_001_Front330330330330default1729706
defaultdefault
WF8700RSV/XST ด้านหน้า

ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์

Diamond Drum สำหรับเครื่องฝาหน้า

*ราคา 15,900.-

* ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง

คุณสมบัติ

ดูทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

ดูทั้งหมด

คุณสมบัติ

  • ความเร็วในการปั่นสูงสุด 1000 rpm
  • ประสิทธิภาพการปั่นแห้ง C
  • ซักด่วน 29 นาที

ประสิทธิภาพ

  • ความจุ 7 กก.
  • ใช้น้ำ 56 L ต่อการซัก
  • การใช้พลังงาน 1.19kWh

ข้อกำหนดทางกายภาพ

  • ปริมาณบรรจุ 48/102/153
  • น้ำหนักสุทธิ 72 กก.
  • น้ำหนักรวม 76 กก.
คุณสมบัติ
ความเร็วการปั่น
Max
ประสิทธิภาพการปั่น
ระยะเวลาการซักด่วน
ข้อกำหนดทางกายภาพ
ปริมาณโหลด
20/40/40Hft
น้ำหนัก
สุทธิ
รวม
ประสิทธิภาพ
ความจุของการซัก
ความสิ้นเปลืองน้ำ
ความสิ้นเปลืองพลังงาน (กิโลวัตต์ ชม./ปี)