ซักสะอาด ปกป้องเสื้อผ้าตัวเก่ง ซักสะอาด ปกป้องเสื้อผ้าตัวเก่ง

ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน โครงสร้างที่โดดเด่นของแกนซัก Wobble ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ Samsung ประดิษฐ์คิดค้น จะสร้างกระแสน้ำซ้ายและขวา ขึ้นและลง แล้วก่อให้เกิด 3D Dynamic Wash รายละเอียดเพิ่มเติม ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน โครงสร้างที่โดดเด่นของแกนซัก Wobble ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ Samsung ประดิษฐ์คิดค้น จะสร้างกระแสน้ำซ้ายและขวา ขึ้นและลง แล้วก่อให้เกิด 3D Dynamic Wash รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน 1~12 จาก 18 รายการ

หน้าแรก

หน้าก่อนหน้า

1 2

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

WA14WP ด้านหน้า

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA14WPLEC/XST Wobble Digital (Fuzzy)

*ราคา 16,990.-

N WA14WPLEC/XST WA14WP เครื่องซักผ้า ฝาบน WA14WPLEC/XST Wobble Digital (Fuzzy) default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14WPLEC-XST_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14WPLEC-XST_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14WPLEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA14WP ด้านหน้า 2822419 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14WPLEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA14WP ด้านหน้า 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA14WPLEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 16990 *ราคา 16,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA14WPLEC/XST product sub type:quick view N

WA13WP ด้านหน้า

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA13WPLEC/XST Wobble

*ราคา 14,990.-

N WA13WPLEC/XST WA13WP เครื่องซักผ้า ฝาบน WA13WPLEC/XST Wobble
default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13WPLEC-XST_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13WPLEC-XST_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13WPLEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA13WP ด้านหน้า 2822407 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13WPLEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA13WP ด้านหน้า 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA13WPLEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 14990 *ราคา 14,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA13WPLEC/XST product sub type:quick view N

WA14W9 ด้านหน้า

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA14W9QEC/XST Wobble

*ราคา 14,990.-

N WA14W9QEC/XST WA14W9 เครื่องซักผ้า ฝาบน WA14W9QEC/XST Wobble
default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14W9QEC-XST_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14W9QEC-XST_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14W9QEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA14W9 ด้านหน้า 1733738 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14W9QEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA14W9 ด้านหน้า 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA14W9QEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 14990 *ราคา 14,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA14W9QEC/XST sentence WA14W9QEC/XST product sub type:quick view N

WA12WP ด้านหน้า สีเงิน

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA12WPLEC/XST Wobble Digital (Fuzzy)

*ราคา 12,990.-

N WA12WPLEC/XST WA12WP เครื่องซักผ้า ฝาบน WA12WPLEC/XST Wobble Digital (Fuzzy) #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12WPLEC-XST_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12WPLEC-XST_002_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12WPLEC-XST_002_Front_silver?$M-Gallery$ WA12WP ด้านหน้า สีเงิน 13386970 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12WPLEC-XST_002_Front_silver?$M-Gallery$ WA12WP ด้านหน้า สีเงิน 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA12WPLEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 12990 *ราคา 12,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA12WPLEC/XST sentence ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน product sub type:quick view N

WA13W9 ด้านหน้า

เครื่องซักผ้า ฝาบน A13W9QEC/XST Wobble

*ราคา 12,990

N WA13W9QEC/XST WA13W9 เครื่องซักผ้า ฝาบน A13W9QEC/XST Wobble
default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13W9QEC-XST_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13W9QEC-XST_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13W9QEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA13W9 ด้านหน้า 1734792 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA13W9QEC-XST_001_Front?$M-Gallery$ WA13W9 ด้านหน้า 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA13W9QEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 12990 *ราคา 12,990 * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA13W9QEC/XST sentence WA13W9QEC/XST product sub type:quick view N

WA11WP ด้านหน้า สีเงิน

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA11WPLEC/XST Wobble Digital (Fuzzy)

*ราคา 11,990.-

N WA11WPLEC/XST WA11WP เครื่องซักผ้า ฝาบน WA11WPLEC/XST Wobble Digital (Fuzzy) #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11WPLEC-XST_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11WPLEC-XST_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11WPLEC-XST_001_Front_silver?$M-Gallery$ WA11WP ด้านหน้า สีเงิน 10634536 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11WPLEC-XST_001_Front_silver?$M-Gallery$ WA11WP ด้านหน้า สีเงิน 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA11WPLEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 11990 *ราคา 11,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA11WPLEC/XST sentence ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน product sub type:quick view N

WA12W9 ด้านหน้า สีเงิน

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA12W9QEC/XST Wobble

*ราคา 10,990.-

N WA12W9QEC/XST WA12W9 เครื่องซักผ้า ฝาบน WA12W9QEC/XST Wobble
#dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12W9QEC-XST_002_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12W9QEC-XST_002_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12W9QEC-XST_002_Front_silver?$M-Gallery$ WA12W9 ด้านหน้า สีเงิน 12381290 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA12W9QEC-XST_002_Front_silver?$M-Gallery$ WA12W9 ด้านหน้า สีเงิน 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA12W9QEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 10990 *ราคา 10,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA12W9QEC/XST sentence ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน product sub type:quick view N

WA11W9 ด้านหน้า สีเงิน

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA11W9QEC/XST Wobble

*ราคา 9,990.-

N WA11W9QEC/XST WA11W9 เครื่องซักผ้า ฝาบน WA11W9QEC/XST Wobble
#dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11W9QEC-XST_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11W9QEC-XST_002_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11W9QEC-XST_002_Front_silver?$M-Gallery$ WA11W9 ด้านหน้า สีเงิน 12381290 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11W9QEC-XST_002_Front_silver?$M-Gallery$ WA11W9 ด้านหน้า สีเงิน 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA11W9QEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 9990 *ราคา 9,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA11W9QEC/XST sentence ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน product sub type:quick view N

WA10W9 ด้านหน้า สีขาว

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA10W9QEC/XST Wobble

*ราคา 8,990.-

N WA10W9QEC/XST WA10W9 เครื่องซักผ้า ฝาบน WA10W9QEC/XST Wobble
#ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA10W9QEC-XST_001_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA10W9QEC-XST_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA10W9QEC-XST_001_Front_white?$M-Gallery$ WA10W9 ด้านหน้า สีขาว 12369944 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA10W9QEC-XST_001_Front_white?$M-Gallery$ WA10W9 ด้านหน้า สีขาว 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA10W9QEC/XST-reviews/consumer-reviews 0 8990 *ราคา 8,990.- * ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA10W9QEC/XST sentence ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน product sub type:quick view N

WA90F5S5QWW/ST ด้านหน้า สีขาว

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA90F5S5QWW/ST Wobble

$

N WA90F5S5QWW/ST WA90F5S5QWW/ST เครื่องซักผ้า ฝาบน WA90F5S5QWW/ST Wobble
#ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_505_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_507_Right-Angle_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_505_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_507_Right-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_508_Left-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_506_Front-2_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_505_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_507_Right-Angle_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_508_Left-Angle_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_506_Front-2_white?$M-Gallery$ WA90F5S5QWW/ST ด้านหน้า สีขาว WA90F5S5QWW/ST มุมขวา สีขาว WA90F5S5QWW/ST มุมซ้าย สีขาว WA90F5S5QWW/ST ด้านหน้า สีขาว 22975283 22975299 22975307 22975288 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA90F5S5QWW-ST_505_Front_white?$M-Gallery$ WA90F5S5QWW/ST ด้านหน้า สีขาว 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA90F5S5QWW/ST-reviews/consumer-reviews 0 0 /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA90F5S5QWW/ST sentence • เทคโนโลยี Wobble: ปกป้องเนื้อผ้าอย่างนุ่มนวล
• มอเตอร์แบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์: ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทำงานที่ทนทาน ไร้เสียงรบกวน
• ความงามและความสะดวกสบายเพื่อปรับปรุงชีวิตคุณ
• Diamond Drum
product sub type:quick view N

WA11F5S5QWW/ST ด้านหน้า สีขาว

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA11F5S5QWW/ST Wobble

$

N WA11F5S5QWW/ST WA11F5S5QWW/ST เครื่องซักผ้า ฝาบน WA11F5S5QWW/ST Wobble
#ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_007_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_008_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_003_Right-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_004_Left-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_003_Right-Angle_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_004_Left-Angle_white?$M-Gallery$ WA11F5S5QWW/ST ด้านหน้า สีขาว WA11F5S5QWW/ST ด้านหน้าเปิด สีขาว WA11F5S5QWW/ST มุมขวา สีขาว WA11F5S5QWW/ST มุมซ้าย สีขาว 22974677 22974682 22974693 22974701 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA11F5S5QWW-ST_001_Front_white?$M-Gallery$ WA11F5S5QWW/ST ด้านหน้า สีขาว 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA11F5S5QWW/ST-reviews/consumer-reviews 0 0 /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA11F5S5QWW/ST sentence   product sub type:quick view N

WA85F5S3QRY/ST ด้านหน้า สีเทา

เครื่องซักผ้า ฝาบน WA85F5S3QRY/ST Wobble

$

N WA85F5S3QRY/ST WA85F5S3QRY/ST เครื่องซักผ้า ฝาบน WA85F5S3QRY/ST Wobble
#777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_505_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_507_Right-Angle_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_505_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_507_Right-Angle_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_509_Right-Angle-Over_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_508_Left-Angle_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_505_Front_gray?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_507_Right-Angle_gray?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_509_Right-Angle-Over_gray?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_508_Left-Angle_gray?$M-Gallery$ WA85F5S3QRY/ST ด้านหน้า สีเทา WA85F5S3QRY/ST มุมขวา สีเทา WA85F5S3QRY/ST Right Angle Over Gray WA85F5S3QRY/ST มุมซ้าย สีเทา 22913028 22913044 22913059 22913052 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA85F5S3QRY-ST_505_Front_gray?$M-Gallery$ WA85F5S3QRY/ST ด้านหน้า สีเทา 0.0 การจัดอันดับ 0 จาก 5 ดาว /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA85F5S3QRY/ST-reviews/consumer-reviews 0 0 /th/consumer/home-appliances/washing-machine/top-load/WA85F5S3QRY/ST sentence • เทคโนโลยี Wobble: ปกป้องเนื้อผ้าอย่างนุ่มนวล
• มอเตอร์แบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์: ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทำงานที่ทนทาน ไร้เสียงรบกวน
• ความงามและความสะดวกสบายเพื่อปรับปรุงชีวิตคุณ
• Diamond Drum
product sub type:quick view N

หน้าแรก

หน้าก่อนหน้า

1 2

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

R01 R0101 th 07020500