R01 R0101 th 07020500 WA14W9QEC/XST
 • WA14W9 1 ด้านหน้าWA14W9Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_WA14W9QEC-XST_001_Front?$L1-Gallery$th_WA14W9QEC-XST_001_Front20003000370370default1733738
defaultdefault
WA14W9 ด้านหน้า

ใช้งานสะดวกง่ายดาย ผ้าไม่พันกัน 

WA14W9QEC/XST

*ราคา 14,990.-

* ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง

คุณสมบัติ

ดูทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

ดูทั้งหมด

ประสิทธิภาพ

 • ความจุ 12กก.

คุณสมบัติ

 • มีล็อคนิรภัย

รอบ

 • มี Digital (Fuzzy)
 • รอบการซัก x 8 ea
 • มีผ้าคลุม
 • มี Soak (Fuction)
 • มี Wash
 • มี Rinse
 • มี Super Clean
 • มี Spin
 • มี Speedy (Quick)
 • N/A
 • มี Delicates / Hand Wash
 • มี Clean Tub
 • N/A
 • มี Jean
ประสิทธิภาพ
ความจุของการซัก
รอบ
Digital (Fuzzy)
จำนวนรอบการซัก
ผ้าห่ม
แช่
ซัก
ล้าง
ทำความสะอาดพิเศษ
ปั่น
เร็ว (ด่วน)
ผ้าขนสัตว์
Delicates/Hand Wash
ทำความสะอาดเครื่อง
Easy
ยีน
คุณสมบัติ
ล็อคป้องกันเด็ก