Ecobubble™ Technology เทคโนโลยี ecobubble™ ของ Samsung ใช้เครื่องสร้างฟองเพื่อละลายผงซักฟอกเข้ากับน้ำ แล้วอัดฉีดอากาศ เพื่อสร้างฟองผงซักฟอกที่นุ่มนวล เมื่อใช้เทคโนโลยี ecobubble™ จะละลายผงซักฟอกเข้ากับน้ำได้ดีกว่าและซึมแทรกเข้าสู่เนื้อผ้าได้รวดเร็วกว่า จึงใช้น้ำร้อนน้อยลงเพื่อช่วยในกระบวนการทำความสะอาด โปรแกรมซัก Super Eco Wash ใช้อุณหภูมิเพียงแค่ 15°C แต่ให้ผลลัพธ์เทียบเท่าการซักที่อุณหภูมิ 40°C จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 70%

R01 R0101 th 07020000