/

โทนเนอร์สีดำ CLP-510D7K (7000 pages)

CLP-510D7K

โทนเนอร์สีดำ CLP-510D7K (7000 pages)

การรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรับผิดชอบ

 • ประกาศคำสั่งของยุโรปเกี่ยวกับแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของแบตเตอรี่ต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการฟื้นฟูวัสดุที่ใช้ ในสหราชอาณาจักร กฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) เริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่พกพาที่ใช้แล้วจาก 3% ในปี 2007 เป็น 25% ภายในปี 2012 และเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45% ในปี 2016

 • สัญลักษณ์แบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่ผู้บริโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วในจุดเก็บขยะที่กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แยกต่างหากในตอนที่ทิ้งขยะจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะได้รับการรีไซเคิลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายชื่อศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดมีอยู่ที่: www.recycle-more.co.uk

 • ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ SAMSUNG Electronics (UK) Ltd เป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการอนุมัติ โครงการนี้เก็บรวบรวม จัดการ และกำจัดแบตเตอรี่ในนามของ Samsung

ปิดป๊อปอัปเลเยอร์

โทนเนอร์สีดำ CLP-510D7K (7000 pages)

คุณสมบัติ

 • ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ของ SAMSUNG

รายละเอียด

รับประกันได้ถึงคุณภาพสูงสุดในการพิมพ์โดยปราศจากปัญหาต่างๆ

เหมาะกับเครื่องพิมพ์รุ่น

CLP-510/510N

เทคโนโลยีการพิมพ์

เลเซอร์

ขนาดแพกเกจ / น้ำหนักแพกเกจ

359.0 x 250.0 x 100.0 มม.1.7 กิโลกรัม

การรับประกัน

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน**การรับประกันตลอดอายุการใช้งานไม่รวมถึงตลับหมึกซึ่งถูกเติมหรือตลับหมึกที่หมึกหมดแล้วอันเป็นผลจากการใช้งานปกติ

สีตลับหมึกพิมพ์

สีดำ

จำนวนหน้าโดยประมาณที่พิมพ์ได้

7,000 หน้า

สเปคด้านเทคนิค

คุณสมบัติโดยทั่วไป

 • ภาพรวมและคุณสมบัติ

  SAMSUNG Color Laser print cartridge offers great print quality and reliable performance for affordable, professional quality color printing, it also has new advanced toner, ease-for-use features and smart technology.And high-capacity toner decreases cost per print and increases uptime.

 • ความเข้ากันได้

  CLP-510/510N

 • แพ็คเก็จ

  1.7kg

 • สีตลับหมึกพิมพ์

  Black

 • เทคโนโลยีการพิมพ์

  Laser

 • อัตรา

  7,000 หน้า ความครอบคลุม @ 5%

 • ขนาด

  359 x 250 x 100mm

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING