/

โทนเนอร์สีดำ ML-2250D5 (5000 pages)

ML-2250D5

โทนเนอร์สีดำ ML-2250D5 (5000 pages)

การรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรับผิดชอบ

 • ประกาศคำสั่งของยุโรปเกี่ยวกับแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของแบตเตอรี่ต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการฟื้นฟูวัสดุที่ใช้ ในสหราชอาณาจักร กฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) เริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่พกพาที่ใช้แล้วจาก 3% ในปี 2007 เป็น 25% ภายในปี 2012 และเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45% ในปี 2016

 • สัญลักษณ์แบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่ผู้บริโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วในจุดเก็บขยะที่กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แยกต่างหากในตอนที่ทิ้งขยะจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะได้รับการรีไซเคิลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายชื่อศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดมีอยู่ที่: www.recycle-more.co.uk

 • ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ SAMSUNG Electronics (UK) Ltd เป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการอนุมัติ โครงการนี้เก็บรวบรวม จัดการ และกำจัดแบตเตอรี่ในนามของ Samsung

ปิดป๊อปอัปเลเยอร์

โทนเนอร์สีดำ ML-2250D5 (5000 pages)

คุณสมบัติ

 • ตลับหมึกพิมพ์ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความมั่นใจได้ถึงคุณภาพด้วยความคมชัดตั้งแต่หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

คุณสมบัติเฉพาะ

ง่ายต่อการติดตั้งนี้มอบความคุ้มค่า, ความน่าเชื่อถือในการทำงานและความคมชัดในระดับมืออาชีพ

ฉลากป้องกันการปลอมแปลง

ตลับหมึกของแท้ของ SAMSUNG จะมีฉลากป้องกันการปลอมแปลงที่เปลี่ยนสีได้เพื่อใช้พิสูจน์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ 1. เมื่อเอียงฉลากนี้ สีของฉลากจะเปลี่ยนจากสีใสๆ เป็นสีเขียว 2. ตัวอ

คุณภาพของตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ช่วยให้พิมพ์งานได้อย่างปราศจากปัญหารับประกันได้ถึงคุณภาพสูงสุดในการพิมพ์โดยปราศจากข้อบกพร่อง

ตลับหมึกมาตรฐาน

ตลับหมึก SAMSUNG ช่วยให้พิมพ์งานได้อย่างปราศจากปัญหา ตลับหมึก SAMSUNG รับประกันได้ถึงคุณภาพสูงสุด ในการพิมพ์โดยปราศจากข้อบกพร่อง

เปลี่ยนหมึกพิมพ์ได้ง่าย

ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ โดยทำตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เปิดฝาด้านหน้า 2. เปลี่ยนตลับ 3. ปิดฝา

สเปคด้านเทคนิค

คุณสมบัติโดยทั่วไป

 • ความเข้ากันได้

  ML-2550/2551N/2552W

 • ขนาดหีบห่อ (กว้างxลึกxสูง)

  442 x 491 x 216mm

 • แพ็คเก็จ

  5.4kg

 • สีตลับหมึกพิมพ์

  Black

 • เทคโนโลยีการพิมพ์

  Laser

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING