โปรโมชั่นพิเศษ ด้านล่าง

/

โทนเนอร์สีดำ MLT-D116L (3000 pages)

MLT-D116L

โทนเนอร์สีดำ MLT-D116L (3000 pages)

การรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรับผิดชอบ

 • ประกาศคำสั่งของยุโรปเกี่ยวกับแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของแบตเตอรี่ต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการฟื้นฟูวัสดุที่ใช้ ในสหราชอาณาจักร กฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) เริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่พกพาที่ใช้แล้วจาก 3% ในปี 2007 เป็น 25% ภายในปี 2012 และเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45% ในปี 2016

 • สัญลักษณ์แบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่ผู้บริโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วในจุดเก็บขยะที่กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แยกต่างหากในตอนที่ทิ้งขยะจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะได้รับการรีไซเคิลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายชื่อศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดมีอยู่ที่: www.recycle-more.co.uk

 • ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ SAMSUNG Electronics (UK) Ltd เป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการอนุมัติ โครงการนี้เก็บรวบรวม จัดการ และกำจัดแบตเตอรี่ในนามของ Samsung

ปิดป๊อปอัปเลเยอร์
โปรโมชั่นพิเศษ
 • อัพเดทราคา Laser printer 

โทนเนอร์สีดำ MLT-D116L (3000 pages)

สเปคด้านเทคนิค

General Feature

 • Color

  Black

 • Compatibility

  Xpress SL-M2625/2626/2825/2826/2835, M2675/2676/2875/2876/2885

 • Page Yield

  Average 3,000 standard pages

Unit Box

 • Dimension (WxDxH)

  167 x 93 x 336 mm

 • Weight (Cartridge+Cushion+Box+Other Packaing Materials (i.e. PE bag))

  0.725 kg

 • Weight (Box only)

  0.16 kg

แสดงสเปคเพิ่มเติมขยาย

Master Box

 • No. of Unit in Master Box

  4 ea

 • Dimension (WxDxH)

  348 x 346 x 211 mm

 • Weight (Cartridge+Cushion+Box+Other Packaing Materials (i.e. PE bag))

  3.32 kg

Pallet

 • Dimension (WxDxH)

  1044 x 1038 x 6 mm

 • No. of Pallet in Container (20ft&40ft Container)

  20ft : 10 pallet/container, 40ft : 22 pallet/container, 40ft (H): 22 pallet/container

 • No. of Master Box in Pallet (20ft&40ft Container)

  20ft :3 x 3 x 10 layer=90/pallet, 40ft :3 x 3 x 10 layer=90/pallet, 40ft (H): 3 x 3 x 11 layer=99/pallet

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING