โปรโมชั่นพิเศษ ด้านล่าง

/

โทนเนอร์ Imaging Unit MLT-R116 (9000 pages)

MLT-R116

โทนเนอร์ Imaging Unit MLT-R116 (9000 pages)

การรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรับผิดชอบ

 • ประกาศคำสั่งของยุโรปเกี่ยวกับแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของแบตเตอรี่ต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการฟื้นฟูวัสดุที่ใช้ ในสหราชอาณาจักร กฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) เริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่พกพาที่ใช้แล้วจาก 3% ในปี 2007 เป็น 25% ภายในปี 2012 และเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45% ในปี 2016

 • สัญลักษณ์แบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่ผู้บริโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วในจุดเก็บขยะที่กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แยกต่างหากในตอนที่ทิ้งขยะจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะได้รับการรีไซเคิลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายชื่อศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดมีอยู่ที่: www.recycle-more.co.uk

 • ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ SAMSUNG Electronics (UK) Ltd เป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการอนุมัติ โครงการนี้เก็บรวบรวม จัดการ และกำจัดแบตเตอรี่ในนามของ Samsung

ปิดป๊อปอัปเลเยอร์
โปรโมชั่นพิเศษ
 • อัพเดทราคา Laser printer 

โทนเนอร์ Imaging Unit MLT-R116 (9000 pages)

สเปคด้านเทคนิค

General Feature

 • Color

  Black

 • Compatibility

  Xpress SL-M2625 / 2626 / 2825 / 2826 / 2835 / 3015, M2675 / 2676 / 2875 / 2876 / 2885 / 3065

 • Page Yield

  Average 9,000 standard pages

Unit Box

 • Dimension (WxDxH)

  342 x 266 x 95 mm

 • Weight (Cartridge+Cushion+Box+Other Packaing Materials (i.e. PE bag))

  0.725 kg

 • Weight (Box only)

  0.24 kg

แสดงสเปคเพิ่มเติมขยาย

Master Box

 • No. of Unit in Master Box

  4 ea

 • Dimension (WxDxH)

  392 x 354 x 291 mm

 • Weight (Cartridge+Cushion+Box+Other Packaing Materials (i.e. PE bag))

  3.52 kg

Pallet

 • Dimension (WxDxH)

  1176 x 1062 x 125 mm

 • No. of Pallet in Container (20ft&40ft Container)

  20ft : 10 pallet/container / 40ft : 21 pallet/container / 40ft (H): 21 pallet/container

 • No. of Master Box in Pallet (20ft&40ft Container)

  20ft : 3 x 3 x 7 layer=63/pallet / 40ft: 3 x 3 x 7 layer=63/pallet / 40ft (H): 3 x 3 x 8 layer=72/pallet

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING