R01 R0101 th 23011500 GT-E1182ZSATHL
 • GT-E1182 1 ด้านหน้าGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_301_Front?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_301_Front12001800370370#00000010644917
 • GT-E1182 2 มุมขวาGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_302_Right-Angle?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_302_Right-Angle12001800370370#00000010658697
 • GT-E1182 3 ขวาGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_303_Right?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_303_Right12001800370370#00000010658698
 • GT-E1182 4 ด้านหลังGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_304_Back?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_304_Back12001800370370#00000010658699
 • GT-E1182 5 ด้านหน้า SILVERGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_001_Front_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_001_Front_silver20003000370370#dbdbdb9290035
 • GT-E1182 6 ด้านหน้า SILVERGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_002_Front_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_002_Front_silver20003000370370#dbdbdb9290071
 • GT-E1182 7 ด้านหลัง SILVERGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_003_Back_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_003_Back_silver20003000370370#dbdbdb9290618
 • GT-E1182 8 ซ้าย BLACKGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_004_left_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_004_left_silver20003000370370#dbdbdb9290644
 • GT-E1182 9 ซ้าย SILVERGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_005_left_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_005_left_silver20003000370370#dbdbdb9290831
 • GT-E1182 10 side SILVERGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_006_side_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_006_side_silver20003000370370#dbdbdb9290881
 • GT-E1182 11 ด้านหน้า BLACKGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_007_front_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_007_front_silver12001800370370#dbdbdb9290898
 • GT-E1182 12 side SILVERGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_008_side_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_008_side_silver12001800370370#dbdbdb9290924
 • GT-E1182 13 ด้านหลัง SILVERGT-E1182Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_GT-E1182ZSATHL_009_back_silver?$L1-Gallery$th_GT-E1182ZSATHL_009_back_silver12001800370370#dbdbdb9291034
#000000,#dbdbdbดำ,เงิน
GT-E1182 ด้านหน้า

 

สไตล์โดดเด่น เชื่อมต่อด้วยซิมคู่

คุณสมบัติ

ดูทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

ดูทั้งหมด

แพล็ตฟอร์ม

 • SGP OS
 • 0.99 SAR Value

จอแสดงผล

 • TFT
 • ความละเอียดจอแสดงผล 128 x 128
 • ขนาดจอแสดงผล 1.52"

ดนตรีและเสียง

 • ริงโทน (40 โพลีโฟนิค)
 • มีริงโทน MP3

ธุรกิจและสำนักงาน

 • โหมดออฟไลน์

การจัดการข้อมูลส่วนตัว

 • สนับสนุนปฏิทิน
 • มีตารางนัดหมาย

การออกแบบ

 • อุปกรณ์ Bar

แบตเตอรี่

 • ความจุมาตรฐานสูงสุด 1000mAh
 • แบตเตอรี่มาตรฐานสูงสุด 620 ชั่วโมง
 • เวลาสนทนาสูงสุด 670 นาที

สนุกสนานและบันเทิง

 • สนับสนุนวิทยุ FM

ส่งข้อความ

 • มี Predictive Text Input T9
แพล็ตฟอร์ม
ระบบปฏิบัติการ
ค่า SAR
การออกแบบ
Form Factor
จอแสดงผล
ภายนอก
เทคโนโลยี
ความละเอียด
ขนาด
แบตเตอรี่
มาตรฐาน
ความจุ
ระยะเวลาสแตนด์บาย
ระยะเวลาการสนทนา
ดนตรีและเสียง
โพลีริงโทน
ริงโทน MP3
สนุกสนานและบันเทิง
วิทยุ FM
ธุรกิจและสำนักงาน
โหมดออฟไลน์
ส่งข้อความ
Predictive Text Input T9
การจัดการข้อมูลส่วนตัว
ปฏิทิน
ตัวตั้งกำหนดการ