/

อุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊ค AA-AE2N12B Adapter

AA-AE2N12B

อุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊ค AA-AE2N12B Adapter ปรับปรุงการเชื่อมต่อพีซีของคุณเข้ากับอแด็ปเตอร์อีเธอร์เน็ต Samsung RJ45 ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) แบบใช้สายสัญญาณ อแด็ปเตอร์ LAN ที่สวยงาม ขนาดกะทัดรัด ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ Samsung ATIV Book 9 หรือ Series 9 เพียงแค่เสียบสาย และคุณจะเชื่อมต่อได้ทันที!

การรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรับผิดชอบ

 • ประกาศคำสั่งของยุโรปเกี่ยวกับแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของแบตเตอรี่ต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการฟื้นฟูวัสดุที่ใช้ ในสหราชอาณาจักร กฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) เริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่พกพาที่ใช้แล้วจาก 3% ในปี 2007 เป็น 25% ภายในปี 2012 และเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45% ในปี 2016

 • สัญลักษณ์แบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่ผู้บริโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วในจุดเก็บขยะที่กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แยกต่างหากในตอนที่ทิ้งขยะจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะได้รับการรีไซเคิลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายชื่อศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดมีอยู่ที่: www.recycle-more.co.uk

 • ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ SAMSUNG Electronics (UK) Ltd เป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการอนุมัติ โครงการนี้เก็บรวบรวม จัดการ และกำจัดแบตเตอรี่ในนามของ Samsung

ปิดป๊อปอัปเลเยอร์

อุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊ค AA-AE2N12B Adapter

คุณสมบัติ

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อพีซีของคุณเข้ากับอแด็ปเตอร์อีเธอร์เน็ต Samsung RJ45 ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) แบบใช้สายสัญญาณ อแด็ปเตอร์ LAN ที่สวยงาม ขนาดกะทัดรัด
 • ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ Samsung ATIV Book 9 หรือ Series 9 เพียงแค่เสียบสาย และคุณจะเชื่อมต่อได้ทันที

เชื่อมต่อ LAN อย่างรวดเร็ว

เชื่อมต่อ LAN อย่างรวดเร็ว
ขยายขีดความสามารถด้านการสื่อสารของ Samsung ATIV Book 9 หรือ Series 9 ด้วยอแด็ปเตอร์อีเธอร์เน็ต ช่วยให้คุณเข้าถึงเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) แบบใช้สายสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เสียบสายเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตของโน้ตบุ๊ก Samsung ATIV และคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต RJ45 มาตรฐาน

ขนาดกะทัดรัด

ขนาดกะทัดรัด
อแด็ปเตอร์ LAN รุ่นนี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ ATIV Book 9 และ Series 9 จาก Samsung ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงแค่เสียบสาย และเชื่อมต่อได้ทันที! และขนาดที่เล็กกะทัดรัดช่วยเพิ่มความสะดวกในการพกพาติดตัวไปได้ทุกที่

สเปคด้านเทคนิค

ข้อกำหนดทางกายภาพ

 • น้ำหนัก

  Product: 16g / Package: 72g

พอร์ต I/O

 • พอร์ต I/O

  Samsunng LAN port to Ethernet adapter

แสดงสเปคเพิ่มเติมขยาย

Length

 • Length

  Dongle Size (W x D x H): 21 x 36 x 36mm / Length: 125mm

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING