/

อุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊ค AA-AE2N12B Adapter

AA-AE2N12B

อุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊ค AA-AE2N12B Adapter  

การรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรับผิดชอบ

 • ประกาศคำสั่งของยุโรปเกี่ยวกับแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของแบตเตอรี่ต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการฟื้นฟูวัสดุที่ใช้ ในสหราชอาณาจักร กฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) เริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่พกพาที่ใช้แล้วจาก 3% ในปี 2007 เป็น 25% ภายในปี 2012 และเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45% ในปี 2016

 • สัญลักษณ์แบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่ผู้บริโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วในจุดเก็บขยะที่กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แยกต่างหากในตอนที่ทิ้งขยะจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะได้รับการรีไซเคิลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายชื่อศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดมีอยู่ที่: www.recycle-more.co.uk

 • ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ SAMSUNG Electronics (UK) Ltd เป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการอนุมัติ โครงการนี้เก็บรวบรวม จัดการ และกำจัดแบตเตอรี่ในนามของ Samsung

ปิดป๊อปอัปเลเยอร์

อุปกรณ์เสริมโน๊ตบุ๊ค AA-AE2N12B Adapter

คุณสมบัติ

 • เชื่อมต่อ LAN อย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อทุกเวลา

เชื่อมต่อทุกเวลา

ขยายขีดความสามารถด้านการสื่อสารของโน้ตบุ๊ค Samsung Series 9 ด้วย LAN Dongle ซึ่งจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครือข่าย Local Area Network (LAN) แบบใช้สายได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เสียบเข้ากับพอร์ต Samsung LAN Dongle และคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ทันทีโดยใช้สาย RJ45 Ethernet มาตรฐาน

สเปคด้านเทคนิค

ข้อกำหนดทางกายภาพ

 • น้ำหนัก

  67g (Approzimate Value)

พอร์ต I/O

 • พอร์ต I/O

  Samsunng LAN port to Ethernet adapter

แสดงสเปคเพิ่มเติมขยาย

Length

 • Length

  125mm Length

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING