ผลลัพธ์ของคุณ (36)

ชนิด

 • LH40RMDWLGW/XT|LU28D590DS/XT|LS19D300HY/XT|LS20C300BLV/XT|LS20D300HY/XT|LS20D300NH/XT|LS22C300BSV/XT|LS22C570HS/XT|LS22D300HY/XT|LS22D360HS/XT|LS22D390HS/XT|LS23A750DS/XT|LS23A750DSL/XT|LS23A950DS/XT|LS23A950DSL/XT|LS23B350HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23C570HS/XT|LS24B150BLV/XT|LS24C770TS/XT|LS24D300HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D390HL/XT|LS24D590PL/XT|LS27A750DS/XT|LS27A750DSL/XT|LS27A950DS/XT|LS27A950DSL/XT|LS27B970DS/XT|LS27C350HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D590PS/XT|LT24D310AX/XT|LH48RMDWLGW/XT

ชนิดจอภาพ

 • LU28D590DS/XT
 • LT24D310AX/XT
 • LS20D300NH/XT|LS22C300BSV/XT|LS22C570HS/XT|LS22D300HY/XT|LS22D360HS/XT|LS22D390HS/XT|LS23B350HS/XT|LS27D590PS/XT|LS23C570HS/XT|LS24B150BLV/XT|LS24C770TS/XT|LS24D300HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D390HL/XT|LS24D590PL/XT|LS27B970DS/XT|LS27C350HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS20D300HY/XT|LS20C300BLV/XT|LS19D300HY/XT|LS23C350HS/XT

ขนาดจอแสดงผล

 • LS20D300NH/XT|LS20D300HY/XT|LS20C300BLV/XT|LS19D300HY/XT
 • LS22D390HS/XT|LS23B350HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23C570HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22D300HY/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT|LS24B150BLV/XT|LT24D310AX/XT|LS24D590PL/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D300HL/XT
 • LS24C770TS/XT
 • LS27B970DS/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27C350HS/XT|LU28D590DS/XT

ความละเอียดในการแสดงผล

 • LU28D590DS/XT
 • LS27B970DS/XT
 • LS22D390HS/XT|LS23B350HS/XT|LS23C350HS/XT|LS27D590PS/XT|LS24B150BLV/XT|LS24C770TS/XT|LS24D300HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D390HL/XT|LS24D590PL/XT|LS27C350HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22D300HY/XT|LS22C570HS/XT|LS22C300BSV/XT|LS23C570HS/XT
 • LS19D300HY/XT|LT24D310AX/XT
 • LS20C300BLV/XT|LS20D300NH/XT|LS20D300HY/XT

คุณสมบัติ

 • LS20D300HY/XT|LS20D300NH/XT|LS27B970DS/XT|LS24B150BLV/XT|LS22C300BSV/XT|LS20C300BLV/XT
 • LS23C570HS/XT|LS24D300HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D390HL/XT|LS27B970DS/XT|LS27C350HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS23C350HS/XT|LS27D590PS/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22D300HY/XT|LS22C570HS/XT|LS23B350HS/XT
 • LS27C750PS/XT|LS24D590PL/XT|LS24C770TS/XT|LT24D310AX/XT|LU28D590DS/XT
 • LS27D360HS/XT|LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS22D390HS/XT|LS22D360HS/XT|LS27D390HS/XT
 • LS24D390HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24C770TS/XT|LS23C570HS/XT|LS22C570HS/XT|LS24D590PL/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D360HS/XT|LS27C750PS/XT
 • LS24C770TS/XT|LT24D310AX/XT|LS27D590PS/XT|LS27B970DS/XT
 • LS27D590PS/XT|LS24D590PL/XT|LU28D590DS/XT
 • LS27B970DS/XT|LS27C350HS/XT|LS27C750PS/XT|LS27D360HS/XT|LS27D390HS/XT|LS27D590PS/XT|LU28D590DS/XT|LS20C300BLV/XT|LS22C300BSV/XT|LS22C570HS/XT|LS22D360HS/XT|LS22D390HS/XT|LS23B350HS/XT|LS23C350HS/XT|LS23C570HS/XT|LS24B150BLV/XT|LS24C770TS/XT|LS24D300HL/XT|LS24D360HL/XT|LS24D390HL/XT|LS24D590PL/XT
 • LS27C750PS/XT

จอภาพ LED (36)

Samsung มอนิเตอร์จอโค้งตัวใหม่ มีดีอย่างไร

วันนี้จอโค้งซัมซุง จะทำให้ประสบการณ์การทำงาน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม บนหน้าจอคอมของคุณเปลี่ยนไป

อ่านต่อที่นี่

ดูเพิ่มเติม : จอภาพ LED (29)

ข้อเสนอ

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า