R01 R0101 th 06010100 CLX-3305W/XSS
 • CLX-3305W 1 ด้านหน้า สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_001_Front_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_001_Front_white30002000370370#ffffff11790678
 • CLX-3305W 2 มุมขวา สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_002_Right-Angle_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_002_Right-Angle_white30002000370370#ffffff11790809
 • CLX-3305W 3 ด้านหน้า สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_003_Front_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_003_Front_white30002000370370#ffffff11790963
 • CLX-3305W 4 มุมซ้าย สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_004_Left-Angle_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_004_Left-Angle_white30002000370370#ffffff11790971
 • CLX-3305W 5 ด้านหลัง สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_005_Back_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_005_Back_white30002000370370#ffffff11790995
 • CLX-3305W 6 ไดนามิก สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_006_Dynamic_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_006_Dynamic_white30002000370370#ffffff11791020
 • CLX-3305W 7 ไดนามิก สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_007_Dynamic_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_007_Dynamic_white30002000370370#ffffff11791036
 • CLX-3305W 8 ไดนามิก สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_008_Dynamic_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_008_Dynamic_white30002000370370#ffffff11791109
 • CLX-3305W 9 ไดนามิก สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_009_Dynamic_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_009_Dynamic_white30002000370370#ffffff11791166
 • CLX-3305W 10 ไดนามิก สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_010_Dynamic_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_010_Dynamic_white30002000370370#ffffff11791489
 • CLX-3305W 11 ไดนามิก สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_011_Dynamic_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_011_Dynamic_white30002000370370#ffffff11791522
 • CLX-3305W 12 ไดนามิก สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_012_Dynamic_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_012_Dynamic_white30002000370370#ffffff11791538
 • CLX-3305W 13 ปุ่ม สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_013_Buttons_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_013_Buttons_white30002000370370#ffffff11791563
 • CLX-3305W 14 ปุ่ม สีขาวCLX-3305WPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-3305W-XSS_014_Buttons_white?$L1-Gallery$th_CLX-3305W-XSS_014_Buttons_white30002000370370#ffffff11791571
#ffffffขาว
CLX-3305W ด้านหน้า สีขาว

สำหรับชีวิตประจำวันของคุณ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีมัลติฟังก์ชั่นจาก Samsung
สีสันสมจริง ขนาดกะทัดรัด

คุณสมบัติ

ดูทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

ดูทั้งหมด

ภาพรวม

 • พิมพ์ ถ่ายเอกสาร สแกน
 • WPS, Direct USB, โหมด One-touch Eco สำหรับฟังก์ชันที่มีประโยชน์

สำเนา

 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ขาวดำ): สูงสุด 18ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (19ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (สี): สูงสุด 4ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (4ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • เวลาที่ถ่ายเอกสารหน้าแรกออกมา (ขาวดำ): น้อยกว่า 14วินาที (กระจกแท่นวาง)
 • เวลาที่ถ่ายเอกสารหน้าแรกออกมา (สี): น้อยกว่า 36วินาที (กระจกแท่นวาง)
 • อัตราซูม: 25 - 400% (กระจกแท่นวาง)
 • ถ่ายเอกสารหลายชุด: 1 - 99 หน้า
 • คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร: ถ่ายสำเนาแบบพอดีหน้ากระดาษ, ถ่ายสำเนาหลายหน้าต่อแผ่น, ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

พิมพ์

 • ความเร็ว (ขาวดำ): สูงสุด 18หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (19หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • ความเร็ว (สี): สูงสุด 4หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (4หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • เวลาที่พิมพ์แผ่นแรกออกมา (ขาวดำ): น้อยกว่า 14วินาที (จากโหมดพร้อม)
 • เวลาที่พิมพ์แผ่นแรกออกมา (สี): น้อยกว่า 26วินาที (จากโหมดพร้อม)
 • ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 2400 x 600dpi (600 x 600 x 2บิต)
 • อีมูเลชั่น: SPL-C (Samsung Printer Langauge), PCL-5c, PCL-6c, PS3, URF
 • พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง
ภาพรวม
ฟังก์ชัน
Value Added Function
พิมพ์
ความเร็ว (ขาวดำ)
ความเร็ว (สี)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก (ขาวดำ)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก (สี)
ความละเอียด
การทำสำเนา
สองด้าน
สำเนา
ความเร็ว (ขาวดำ)
ความเร็ว (สี)
เวลาสำเนาครั้งแรก (ขาวดำ)
เวลาสำเนาครั้งแรก (สี)
อัตราซูม
สำเนาหลายแผ่น
คุณสมบัติการสำเนา