R01 R0101 th 06010100 CLX-4195FW/XSS
 • CLX-4195FW 1 ด้านหน้า สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_026_Front_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_026_Front_silver30002000370370#dbdbdb11508947
 • CLX-4195FW 2 ขวา 30 องศา สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_027_Right-30-Angle_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_027_Right-30-Angle_silver30002000370370#dbdbdb11509066
 • CLX-4195FW 3 ขวา 60 องศา สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_028_Right-60-Angle_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_028_Right-60-Angle_silver30002000370370#dbdbdb11509189
 • CLX-4195FW 4 ซ้าย 30 องศา สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_029_Left-30-Angle_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_029_Left-30-Angle_silver30002000370370#dbdbdb11509203
 • CLX-4195FW 5 ซ้าย 60 องศา สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_030_Left-60-Angle_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_030_Left-60-Angle_silver30002000370370#dbdbdb11509506
 • CLX-4195FW 6 ด้านหลัง สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_031_Back_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_031_Back_silver30002000370370#dbdbdb11509622
 • CLX-4195FW 7 บน สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_032_Top_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_032_Top_silver30002000370370#dbdbdb11509850
 • CLX-4195FW 8 ไดนามิก สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_033_Dynamic_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_033_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb11509871
 • CLX-4195FW 9 ไดนามิก สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_034_Dynamic_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_034_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb11509887
 • CLX-4195FW 10 Cassette Open สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_035_Cassette-Open_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_035_Cassette-Open_silver30002000370370#dbdbdb11509909
 • CLX-4195FW 11 Drum Out สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_036_Drum-Out_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_036_Drum-Out_silver30002000370370#dbdbdb11509899
 • CLX-4195FW 12 Drum Out สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_037_Drum-Out_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_037_Drum-Out_silver30002000370370#dbdbdb11509917
 • CLX-4195FW 13 Develop Out สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_038_Develop-Out_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_038_Develop-Out_silver30002000370370#dbdbdb11509992
 • CLX-4195FW 14 Drum Out สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_039_Drum-Out_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_039_Drum-Out_silver30002000370370#dbdbdb11510000
 • CLX-4195FW 15 ภาพใกล้ สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_040_Close-Up_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_040_Close-Up_silver30002000370370#dbdbdb11510126
 • CLX-4195FW 16 ภาพใกล้ สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_041_Close-Up_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_041_Close-Up_silver30002000370370#dbdbdb11510752
 • CLX-4195FW 17 ภาพใกล้ สีเงินCLX-4195FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/th_CLX-4195FW-XSS_042_Close-Up_silver?$L1-Gallery$th_CLX-4195FW-XSS_042_Close-Up_silver30002000370370#dbdbdb11511571
 • SpinSth_CLX-4195FW-XSS_white_spinset#dbdbdb
#dbdbdbเงิน
CLX-4195FW ด้านหน้า สีเงิน

CLX-4195FW

• เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณด้วยสีสันที่สมบูรณ์แบบ
• เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีมัลติฟังก์ชั่นจาก Samsung
• ให้สีสันสมจริง ทำงานด้วยความเร็วที่เหนือกว่า

คุณสมบัติ

ดูทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะ

ดูทั้งหมด

ภาพรวม

 • พิมพ์, ถ่ายเอกสาร, สแกน, แฟกซ์
 • ทัชสกรีน 4.3นิ้ว, โหมด Eco, Direct USB สำหรับฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์

สำเนา

 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ขาวดำ): สูงสุด 18 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (19 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (สี): สูงสุด 18 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (19 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • เวลาที่ถ่ายเอกสารหน้าแรกออกมา (ขาวดำ): น้อยกว่า 16 วินาที (กระจกแท่นวาง)
 • เวลาที่ถ่ายเอกสารหน้าแรกออกมา (สี): น้อยกว่า 16 วินาที (กระจกแท่นวาง)
 • อัตราซูม: 25 - 400% (ADF, กระจกแท่นวาง)
 • ถ่ายเอกสารหลายชุด: 1 - 999หน้า
 • คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร: ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน, ถ่ายสำเนาหลายหน้าต่อแผ่น

แฟกซ์

 • เข้ากันได้กับ ITU-T G3 / ECM
 • ความเร็วโมเด็ม 33.6 Kbps
 • ความละเอียดในการแฟกซ์สูงสุด 300 x 300dpi (ขาวดำ), สูงสุด 200 x 200dpi (สี)
 • หน่วยความจำแฟกซ์ 6MB
 • คุณสมบัติแฟกซ์: ส่งให้ผู้รับหลายคน / ส่งแบบหน่วงเวลา / รับอย่างปลอดภัย / ส่งต่อแฟกซ์ / DRPD

พิมพ์

 • ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ): สูงสุด 18 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (19 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • ความเร็วในการพิมพ์ (สี): สูงสุด 18 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (19 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • เวลาที่พิมพ์แผ่นแรกออกมา (ขาวดำ): น้อยกว่า 16 วินาที (จากโหมดพร้อม)
 • เวลาที่พิมพ์แผ่นแรกออกมา (สี): น้อยกว่า 16 วินาที (จากโหมดพร้อม)
 • ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 9600 x 600dpi (600 x 600 x 4บิต)
 • อีมูเลชั่น: SPL (Samsung Printer Langauge), PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7
 • พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

สแกน

 • เป็นไปตามมาตรฐาน TWAIN / มาตรฐาน WIA
 • วิธีการ CIS แบบสี
 • ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 1200 x 1200dpi (ออปติคอล)
 • ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 4800 x 4800dpi (ปรับปรุงประสิทธิภาพ)
 • สแกนไปยังพีซี, USB, อีเมล

การจัดการกระดาษ

 • ความจุและประเภทของถาดเข้า: ถาดป้อน 250 แผ่น, ถาดอเนกประสงค์ 1 แผ่น
 • ความจุและประเภทของถาดออก: ถาดออกแบบคว่ำหน้าลง 100 แผ่น
ภาพรวม
ฟังก์ชัน
Value Added Function
พิมพ์
ความเร็ว (ขาวดำ)
ความเร็ว (สี)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก (ขาวดำ)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก (สี)
ความละเอียด
การทำสำเนา
สองด้าน
สำเนา
ความเร็ว (ขาวดำ)
ความเร็ว (สี)
เวลาสำเนาครั้งแรก (ขาวดำ)
เวลาสำเนาครั้งแรก (สี)
อัตราซูม
สำเนาหลายแผ่น
คุณสมบัติการสำเนา
สแกน
ความเข้ากันได้
วิธีการ
ความละเอียด (ออปติคอล)
ความละเอียด (ปรับปรุง)
สแกนไปที่
แฟกซ์
ความเข้ากันได้
ความเร็วโมเด็ม
ความละเอียด
หน่วยความจำ
คุณสมบัติแฟกซ์
การจัดการกระดาษ
ความจุและประเภทของอินพุต
ความจุและประเภทของเอาต์พุต