ขนาดของ CLX-6260FW

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

ทั่วไป

 • พิมพ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน / แฟกซ์
 • จอ LCD แบบทัชสกรีน 4.3 นิ้ว / โหมด One-touch Eco / Direct USB / Mobile Print สำหรับฟังก์ชันที่มีประโยชน์
 • โปรเซสเซอร์: Dual CPU (หลัก: 533MHz / รอง: 150MHz)
 • หน้าจอ LCD ทัชสกรีน 4.3 นิ้ว
 • หน่วยความจำ 512MB
 • หน่วยความจำสูงสุด 1GB
 • การ์ด SD 4GB
 • อินเทอร์เฟซ High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 1000 Base-TX / เครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11b/g/n
 • อินเทอร์เฟซขั้วต่อแบบขนาน IEEE 1284B
 • การใช้พลังงาน 450W (เฉลี่ย) / 18W (สแตนด์บาย) / 2.4W (โหมดสลีป) / 1.55kWh (TEC)
 • ระดับเสียงรบกวน: น้อยกว่า 52dBA (ขณะพิมพ์) / น้อยกว่า 54dBA (ขณะถ่ายเอกสาร) / น้อยกว่า 32dBA (สแตนด์บาย)
 • ขนาด 469 x 452.5 x 504.3มม. (18.46นิ้ว x 17.81นิ้ว x 19.85นิ้ว)
 • น้ำหนัก 26.7กก. (58.86ปอนด์)
 • รอบการทำงาน 60000 ภาพ (รายเดือน)

สแกน

 • ความเร็วในการสแกนขาวดำ (Lineart / Hartone): ประมาณ 24 ภาพต่อนาที (@ 300dpi) / ความเร็วในการสแกนสีเทา: ประมาณ 10 ภาพต่อนาที (@ 300dpi)
 • ความเร็วในการสแกนสี: ประมาณ 10 ภาพต่อนาที (@ 300dpi)
 • เป็นไปตามมาตรฐาน Twain / มาตรฐาน WIA
 • วิธีการ CIS แบบสี
 • ความละเอียดในการสแกน (ออปติคอล): สูงสุด 1200 x 1200dpi
 • ความละเอียดในการสแกน (ปรับปรุงประสิทธิภาพ): สูงสุด 4800 x 480dpi
 • การสแกนที่มีประโยชน์: สแกนไปยัง USB / อีเมล / SMB / FTP / PC / WSD

วัสดุสิ้นเปลือง

 • วัสดุสิ้นเปลือง (สีดำ): ปริมาณงานพิมพ์สำหรับตลับหมึกมาตรฐาน: 2000 หน้ามาตรฐาน (จำหน่ายพร้อมตลับหมึกเริ่มต้น 2000 หน้า) / ปริมาณงานพิมพ์สำหรับตลับหมึกขนาดใหญ่: 6000 หน้ามาตรฐาน *ค่าปริมาณงานพิมพ์ที่ระบุเป็นไปตาม ISO / IEC 19798
 • วัสดุสิ้นเปลือง (สี): ปริมาณงานพิมพ์สำหรับตลับหมึกมาตรฐาน: 1500 หน้ามาตรฐาน (จำหน่ายพร้อมตลับหมึกเริ่มต้น 1500 หน้า) / ปริมาณงานพิมพ์สำหรับตลับหมึกขนาดใหญ่: 3500 หน้ามาตรฐาน *ค่าปริมาณงานพิมพ์ที่ระบุเป็นไปตาม ISO / IEC 19798
 • สายพานถ่ายโอนหมึก: ประมาณ 100000 หน้า
 • ที่เก็บผงหมึกส่วนเกิน: ประมาณ 14000 หน้า (สีดำ) / 3500 หน้า (สี)

พิมพ์

 • ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ): สูงสุด 24 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (25 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • ความเร็วในการพิมพ์ (สี): สูงสุด 24 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (25 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ): น้อยกว่า 17 วินาที (จากโหมดพร้อม)
 • ความเร็วในการพิมพ์ (สี): น้อยกว่า 17 วินาที (จากโหมดพร้อม)
 • ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 9600 x 600dpi (600 x 600 x 4บิต)
 • PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color) Emulation
 • พิมพ์สองด้านแบบในตัว
 • Window 2003 / Window 2008 / Window XP / Window Vista / Window 7 / Window 2003 Server / Window 2008 Server / Window 2008 Server R2 / Mac OS X 10.4-10.7 Linux, UNIX OS เวอร์ชั่นต่างๆ
 • การพิมพ์โดยตรง: PDF V1.7
 • คุณสมบัติการพิมพ์: พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ / พิมพ์โดยตรง / พิมพ์อย่างปลอดภัย

แฟกซ์

 • เข้ากันได้กับ ITU-T G3
 • ความเร็วโมเด็ม 33.6Kbps
 • ความละเอียดในการแฟกซ์สูงสุด 300 x 300dpi (ขาวดำ) / สูงสุด 200 x 200dpi (สี)
 • หน่วยความจำแฟกซ์ 6MB
 • หมุนเลขหมายอัตโนมัติ: ใช่
 • คุณสมบัติแฟกซ์: ส่งให้ผู้รับหลายคน / ส่งแบบหน่วงเวลา / รับอย่างปลอดภัย / ส่งต่อแฟกซ์

ตัวเลือก

 • อุปกรณ์เสริม: ถาดป้อน 520 แผ่น / ขั้วต่อขนาน IEEE 1284B / หน่วยความจำ 1GB

สำเนา

 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ขาวดำ): สูงสุด 24 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (25 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (สี): สูงสุด 24 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (25 ชุดต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • เวลาที่ถ่ายเอกสารหน้าแรกออกมา (ขาวดำ): น้อยกว่า 17 วินาที
 • เวลาที่ถ่ายเอกสารหน้าแรกออกมา (สี): น้อยกว่า 17 วินาที
 • ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร (ออปติคอล): ความละเอียดในการถ่ายเอกสารสูงสุด 600 x 600dpi (ปรับปรุงประสิทธิภาพ): ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1200 x 1200dpi
 • อัตราซูม: 25 - 400% (ADF / กระจกแท่นวาง)
 • ถ่ายเอกสารหลายชุด: 1 - 999 หน้า
 • ถ่ายเอกสารสองด้านแบบในตัว
 • คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร: ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน / ถ่ายสำเนาหลายหน้าต่อแผ่น / ถ่ายสำเนาหนังสือ / ถ่ายสำเนาลายน้ำ / ถ่ายสำเนาแบบเรียงชุด

การจัดการกระดาษ

 • ความจุของถาดเข้า (ถาด): ถาดมาตรฐาน 250 แผ่น
 • ความจุของถาดเข้า (ถาดอเนกประสงค์): ถาดอเนกประสงค์ 50 แผ่น
 • ความจุของถาดเข้า (อุปกรณ์เสริมอื่นๆ): ตัวป้อนถาดที่สอง 520 แผ่น
 • ความจุของถาดเข้า (สูงสุด): 820 แผ่น
 • ชนิดสื่อ (ถาด): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา/ กระดาษแข็ง / กระดาษหนาพิเศษ / กระดาษเจาะรู / แผ่นใส / แบบฟอร์ม/ กระดาษหัวจดหมาย / รีไซเคิล / จดหมายเหตุ / กระดาษปอนด์ / ฉลาก / ซองจดหมาย / กระดาษฝ้าย / กระดาษสี / กระดาษมันวาว
 • ชนิดสื่อ (ถาดอเนกประสงค์): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา/ กระดาษแข็ง / กระดาษหนาพิเศษ / กระดาษเจาะรู / แผ่นใส / แบบฟอร์ม/ กระดาษหัวจดหมาย / รีไซเคิล / จดหมายเหตุ / กระดาษปอนด์ / ฉลาก / ซองจดหมาย / กระดาษฝ้าย / กระดาษสี / กระดาษมันวาว
 • ชนิดสื่อ (อุปกรณ์เสริมอื่นๆ): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษแข็ง / กระดาษเจาะรู / แบบฟอร์ม/ กระดาษหัวจดหมาย / รีไซเคิล / จดหมายเหตุ / กระดาษปอนด์ / ฉลาก / กระดาษฝ้าย / กระดาษสี / กระดาษมัน
 • ขนาดสื่อ (ถาด): A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / บัตรดัชนี / โปสการ์ด / ซองจดหมาย Monarch / ซองจดหมาย No-10 / ซองจดหมาย DL / ซองจดหมาย C5 / ซองจดหมาย C6 / ซองจดหมาย No 9 / กำหนดเอง [76 x 127 มม. (3 นิ้ว x 5 นิ้ว) - 216 x 356 มม. (8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว)]
 • ขนาดสื่อ (ถาดอเนกประสงค์): A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / บัตรดัชนี / โปสการ์ด / ซองจดหมาย Monarch / ซองจดหมาย No-10 / ซองจดหมาย DL / ซองจดหมาย C5 / ซองจดหมาย C6 / ซองจดหมาย No 9 / กำหนดเอง [76 x 127 มม. (3.0 นิ้ว x 5.0 นิ้ว) - 216 x 356 มม. (8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว)]
 • ขนาดสื่อ (อุปกรณ์เสริมอื่นๆ): A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / กำหนดเอง [98 x 210 มม. (3.86 นิ้ว x 8.3 นิ้ว) - 216 x 356 มม. (8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว)]
 • น้ำหนักสื่อ (ถาด): น้ำหนักที่รองรับ: 60 - 220 กรัม/ตรม. (16 - 59 ปอนด์) กระดาษบาง: 60 - 70 กรัม/ตรม. / กระดาษธรรมดา: 70 - 90 กรัม/ตรม. / กระดาษหนา: 91 - 105 กรัม/ตรม. / กระดาษปอนด์: 105 - 120 กรัม/ตรม. / กระดาษแข็ง: 121 - 163 กรัม/ตรม. / กระดาษหนาพิเศษ: 164 - 220 กรัม/ตรม.
 • น้ำหนักสื่อ (ถาดอเนกประสงค์): น้ำหนักที่รองรับ: 60 - 220 กรัม/ตรม. (16 - 59 ปอนด์) กระดาษบาง: 60 - 70 กรัม/ตรม. / กระดาษธรรมดา: 70 - 90 กรัม/ตรม. / กระดาษหนา: 91 - 105 กรัม/ตรม. / กระดาษปอนด์: 105 - 120 กรัม/ตรม. / กระดาษแข็ง: 121 - 163 กรัม/ตรม. / กระดาษหนาพิเศษ: 164 - 220 กรัม/ตรม.
 • น้ำหนักสื่อ (อุปกรณ์เสริมอื่นๆ): น้ำหนักที่รองรับ: 60 - 163 กรัม/ตรม. (16 - 43 ปอนด์) กระดาษบาง: 60 - 70 กรัม/ตรม. / กระดาษธรรมดา: 70 - 90 กรัม/ตรม. / กระดาษหนา: 90 - 105 กรัม/ตรม. / กระดาษปอนด์: 105 - 120 กรัม/ตรม. / กระดาษแข็ง: 121 - 163 กรัม/ตรม.
 • ความจุถาดออก: ถาดออกแบบคว่ำหน้าลง 150 แผ่น
 • ประเภท ADF: DADF (RADF)
 • ความจุ ADF: 50 แผ่น
 • ขนาดเอกสาร ADF: 142 x 148มม. (5.6นิ้ว x 5.8นิ้ว) - 216 x 356มม. (8.5นิ้ว x 14นิ้ว)

Solution

 • มีการจัดการอุปกรณ์ (SyncThru)
 • มีการจัดการเอาต์พุต (CounThru)
 • มีการพิมพ์ไร้สาย (Samsung Mobile Application)

ทั่วไป

spec view ทั่วไป data
Functions มาตรฐาน Print / Copy / Scan / Fax
ทางเลือก 4.3" Touch Screen LCD / One-touch Eco Mode / Direct USB / Mobile Print
โปรเซสเซอร์   Dual CPU (Main: 533MHz / Sub: 150MHz)
Operational Panel   4.3" Touch Screen LCD
หน่วยความจำ มาตรฐาน 512MB
Maximum 1GB
Hard Disk Drive   4GB SD Card
อินเทอร์เฟซ มาตรฐาน High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10 / 1000 Base-TX / IEEE 802.11b/g/n Wireless Network
ทางเลือก IEEE 1284B Parallel Connector
ความสิ้นเปลืองกำลังไฟ   450W (Average) / 18W (Standby) / 2.4W (Sleep Mode) / 1.55kWh (TEC)
ระดับเสียงรบกวน   Less than 52dBA (Printing) / Less than 54dBA (Copying) / Less than 32dBA (Standby)
ขนาด (กว้างxลึกxสูง)   469 x 452.5 x 504.3mm (18.46" x 17.81" x 19.85")
น้ำหนัก   26.7Kg (58.86lbs)
Max. Monthly Duty Cycle   60000 Images

พิมพ์

spec view พิมพ์ data
ความเร็ว ความเร็ว (ขาวดำ) Up to 24ppm in A4 (25ppm in Letter)
ความเร็ว (สี) Up to 24ppm in A4 (25ppm in Letter)
First Print Out Time เวลาพิมพ์ครั้งแรก (ขาวดำ) Less than 17sec (From Ready Mode)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก (สี) Less than 17sec (From Ready Mode)
ความละเอียด   Up to 9600 x 600dpi Effective Output (600 x 600 x 4 bit)
การทำสำเนา   PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Duplex Print   Built-In
ระบบปฏิบัติการ   Window 2003 / Window 2008 / Window XP / Window Vista / Window 7 / Window 2003 Server / Window 2008 Server / Window 2008 Server R2 / Mac OS X 10.4-10.7 Various Linux, UNIX
Direct Print Support   PDF V1.7
Print features   Automatic Double Sided Print / Direct Print / Secure Print

สำเนา

spec view สำเนา data
ความเร็ว ความเร็ว (ขาวดำ) Up to 24cpm in A4 (25cpm in Letter)
ความเร็ว (สี) Up to 24cpm in A4 (25cpm in Letter)
First Copy Out Time เวลาสำเนาครั้งแรก (ขาวดำ) Less than 17sec
เวลาสำเนาครั้งแรก (สี) Less than 17sec
ความละเอียด   Optical: Up to 600 x 600dpi / Enhanced: Up to 1200 x 1200dpi Effective Output
Reduce / Enlarge Range   25 - 400% (ADF / Platen)
สำเนาหลายแผ่น   1 - 999 Pages
สำเนาสองด้าน   Built-In
คุณสมบัติการสำเนา   ID Copy / N-UP Copy / Book Copy / Watermark Copy / Collated Copy

สแกน

spec view สแกน data
ความเร็ว ความเร็ว (ขาวดำ) Lineart / Hartone: Approx. 24ipm (@ 300dpi) / Gray: Approx. 10ipm (@ 300dpi)
ความเร็ว (สี) Approx. 10ipm (@ 300dpi)
ความเข้ากันได้   Twain Standard / WIA Standard
วิธีการ   Color CIS
ความละเอียด (ออปติคอล)   Up to 1200 x 1200dpi
ความละเอียด (ปรับปรุง)   Up to 4800 x 4800dpi
Scan Destinations   USB / Email / SMB / FTP / PC / WSD

แฟกซ์

spec view แฟกซ์ data
ความเข้ากันได้ ITU-T G3  
ความเร็วโมเด็ม 33.6Kbps  
ความละเอียด Up to 300 x 300dpi (Mono) / Up to 200 x 200dpi (Color)  
หน่วยความจำ 6MB  
โทรออกอัตโนมัติ Yes  
คุณสมบัติแฟกซ์ Mult- Send / Delayed Send / Secure Receive / Fax Forwarding  

การจัดการกระดาษ

spec view การจัดการกระดาษ data
Input Capacity Cassette 250-Sheet Standard Cassette
Multipurpose tray 50-Sheet MP Tray
Other Options 520-Sheet SCF
Maximum 820 Sheets
ประเภทสื่อ Cassette Plain Paper / Thin Paper / Thick Paper / Cardstock / Thicker Paper / Hole Punched / Transparency / Pre-Printed / LetterHead / Recycled / Archive / Bond / Label / Envelope / Cotton / Colored / Glossy
Multipurpose tray Plain Paper / Thin Paper / Thick Paper / Cardstock / Thicker Paper / Hole Punched / Transparency / Pre-Printed / LetterHead / Recycled / Archive / Bond / Label / Envelope / Cotton / Colored / Glossy
Other Options Plain Paper / Thin Paper / Cardstock / Hole Punched / Pre-Printed / LetterHead / Recycled / Archive / Bond / Label / Cotton / Colored / Glossy
ขนาดสื่อ Cassette A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Postcard / Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Custom [76 x 127mm (3" x 5") - 216 x 356mm (8.5" x 14")]
Multipurpose tray A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Postcard / Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Custom [76 x 127mm (3.0" x 5.0") - 216 x 356mm (8.5" x 14")]
Other Options A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / Custom [98 x 210mm (3.86" x 8.3") - 216 x 356mm (8.5" x 14")]
Media Weights Cassette Supported Weight: 60 - 220g/m² (16 - 59lb) Thin Paper: 60 - 70g/m² / Plain Paper: 70 - 90g/m² / Thick Paper: 91 - 105g/m² / Bond Paper: 105 - 120g/m² / Cardstock: 121 - 163g/m² / Thicker Paper: 164 - 220g/m²
Multipurpose tray Supported Weight: 60 - 220g/m² (16 - 59lb) Thin Paper: 60 - 70g/m² / Plain Paper: 70 - 90g/m² / Thick Paper: 91 - 105g/m² / Bond Paper: 105 - 120g/m² / Cardstock: 121 - 163g/m² / Thicker Paper: 164 - 220g/m²
Other Options Supported Weight: 60 - 163g/m² (16 - 43lb) Thin Paper: 60 - 70g/m² / Plain Paper: 70 - 90g/m² / Thick Paper: 90 - 105g/m² / Bond Paper: 105 - 120g/m² / Cardstock: 121 - 163g/m²
Output Capacity   150-Sheet Face Down
adf ประเภท DADF (RADF)
Document Capacity 50 Sheets
Document Size 142 x 148 mm (5.6" x 5.8") - 216 x 356 mm (8.5" x 14")

วัสดุสิ้นเปลือง

spec view วัสดุสิ้นเปลือง data
Toner Black Standard Toner Cartridge Yield: 2000 Standard Pages (Ships with 2,000 Pages Starter Toner Cartridge) / High Toner Cartridge Yield: 6000 Standard Pages(1)
Color (C/M/Y) Standard Toner Cartridge Yield: 1500 Standard Pages (Ships with 1500 Pages Starter Toner Cartridge) / High Toner Cartridge Yield: 3500 Standard Pages(2)
สายพานส่งกำลัง   Approx. 100000 Pages
กล่องเก็บโทนเนอร์ทิ้งแล้ว   Approx. 14000 Pages (Black) / 3500 Pages (Color)
อื่นๆ   N/A

ตัวเลือก

520-Sheet Cassette / IEEE 1284B Parallel Connector / 1GB Memory

spec view ตัวเลือก data

Solution

spec view Solution data
Device Management Yes  
Output Management Yes  
Mobility Yes  

Usage note

 • (1) Declared Yield Value in accordance with ISO / IEC 19798
 • (2) Declared Yield Value in accordance with ISO / IEC 19798
ทั่วไป
พิมพ์
สำเนา
สแกน
แฟกซ์
การจัดการกระดาษ
วัสดุสิ้นเปลือง
Solution
ทั่วไป
พิมพ์
สำเนา
สแกน
แฟกซ์
การจัดการกระดาษ
วัสดุสิ้นเปลือง
Solution

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า