เหมาะกับเครื่องพิมพ์รุ่น

CLP-350N, CLP-351NK, CLP-351NKG

เทคโนโลยีการพิมพ์

เลเซอร์แบบสี

ขนาดแพกเกจ / น้ำหนักแพกเกจ

0.18Kg

สีตลับหมึกพิมพ์

สีฟ้า

จำนวนหน้าโดยประมาณที่พิมพ์ได้

2000

การรับประกัน

6 เดือน

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า