เหมาะกับเครื่องพิมพ์รุ่น

ML-2010,ML-2570,ML-2571N

ขนาดแพกเกจ/น้ำหนักแพกเกจ

328 x 155 x 112 มม./1kg (2.2 ปอนด์)

สีตลับหมึกพิมพ์

สีดำ

เทคโนโลยีการพิมพ์

เลเซอร์

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน*

*การรับประกันตลอดอายุการใช้งานไม่รวมถึงตลับหมึกซึ่งถูกเติมหรือตลับหมึกที่หมึกหมดแล้วอันเป็นผลจากการใช้งานปกติ

จำนวนหน้าโดยประมาณที่พิมพ์ได้

3,000 หน้า

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า