มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

คุณสมบัติโดยทั่วไป

spec view คุณสมบัติโดยทั่วไป data
ภาพรวมและคุณสมบัติ The SAMSUNG ML-3560 print cartridges are specifically designed for small, medium, and corporate users to assure print quality with crisp, dark output from first page print to the last. The easy-to-install cartridge and advanced toner save function key with the printer for cost-effective, reliable operation and sharp, professional results every time.  
ความเข้ากันได้ ML-3560, ML-3561N, ML-3561ND  
ขนาดหีบห่อ (กว้างxลึกxสูง) 372 x 275 x 179mm  
สีตลับหมึกพิมพ์ Black  
เทคโนโลยีการพิมพ์ Laser  
อัตรา 12000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO 19752  

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า