เหมาะกับเครื่องพิมพ์รุ่น

ML-3470D, ML-3471ND

เทคโนโลยีการพิมพ์

เลเซอร์ประสิทธิภาพสูง

ขนาดแพกเกจ/น้ำหนักแพกเกจ

น้ำหนักต่อหน่วย : 1.63 กก.

สีตลับหมึกพิมพ์

ดำ

จำนวนหน้าโดยประมาณที่พิมพ์ได้

10000 หน้า

การรับประกัน

6 เดือน

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า