• UA46F5000AR 1 ด้านหน้า สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_506_Front_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_506_Front_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_506_Front_black 3000 2000 370 370 #000000 18379780
  • UA46F5000AR 2 ซ้าย 55 องศา สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_507_Right-Angle-55-Degree_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_507_Right-Angle-55-Degree_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_507_Right-Angle-55-Degree_black 3000 2000 370 370 #000000 18379811
  • UA46F5000AR 3 ซ้าย 70 องศา สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_508_Right-Angle-70-Degree_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_508_Right-Angle-70-Degree_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_508_Right-Angle-70-Degree_black 3000 2000 370 370 #000000 18379821
  • UA46F5000AR 4 ซ้าย 55 องศา สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_509_Left-Angle-55-Degree_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_509_Left-Angle-55-Degree_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_509_Left-Angle-55-Degree_black 3000 2000 370 370 #000000 18379804
  • UA46F5000AR 5 ขวา สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_510_Right_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_510_Right_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_510_Right_black 3000 2000 370 370 #000000 18379796
  • UA46F5000AR 6 ไดนามิก สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_512_Dynamic_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_512_Dynamic_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_512_Dynamic_black 3000 2000 370 370 #000000 18379831
  • UA46F5000AR 7 ไดนามิก สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_513_Dynamic_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_513_Dynamic_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_513_Dynamic_black 3000 2000 370 370 #000000 18379838
  • UA46F5000AR 8 รายละเอียด สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_514_Detail_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_514_Detail_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_514_Detail_black 3000 2000 370 370 #000000 18379847
  • UA46F5000AR 9 รายละเอียด สีดำ UA46F5000AR P http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_515_Detail_black?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_UA46F5000ARXXT_515_Detail_black?$L1-Gallery$ th_UA46F5000ARXXT_515_Detail_black 3000 2000 370 370 #000000 18379849
#000000 ดำ

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า