โปรโมชั่น Samsung สำหรับลูกค้า Samsung Laser Printer
ซื้อ Samsung Laser Printer รับไฟฉาย LED ฟรี

การแลกรับของรางวัล

 1. ติดต่อแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นและการแลกของรางวัล
  Call Center : 0-2264-9522
 2. เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ

 1. Samsung Laser Printer ทุกรุ่นสามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า End User เท่านั้น ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
รับฟรีบัตรกำนัล Tesco Lotus เมื่อซื้อ Toner Samsung

การแลกรับของรางวัล

 1. Serial Number (S/N) ตัวจริงข้างกล่อง พร้อมส่วนที่ระบุของ Samsung Toner
 2. สำเนาใบกำกับภาษี (ที่ระบุวันที่ในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น และระบุรุ่นของ Samsung Toner โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าภายในใบกำกับภาษีเดียวกัน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport หรือสำเนาเอกสารพร้อมรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อได้สะดวก และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล)
 4. ส่งเอกสารแลกของรางวัลมาที่ ตู้ปณ.2 ปณฝ.ศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพ 10117

หมายเหตุ

 1. สินค้าทุกรุ่นในหมวดหมึกพิมพ์ซัมซุง เฉพาะรุ่นที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ A4 (เท่านั้น) ที่สามารถเข้าร่วมรายการ
 2. หมดเขตแลกรับของรางวัล วันที่ 15 ม.ค. 2559
 3. บริษัทฯขอสวงนสิทธิ์การแลกรับของรางวัลไม่เกิน มูลค่า 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า End User เท่านั้น ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าที่ชื่อในราคาโครงการราคาพิเศษหรือได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษจากทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการ โปรโมชั่น Samsungได้
สะสมคะแนนแรกรับของรางวัลฟรีเมื่อซื้อ Toner Samsung รุ่นใดก็ได้

การแลกรับของรางวัล

 1. Serial Number (S/N) ตัวจริงข้างกล่อง พร้อมส่วนที่ระบุของ Samsung Toner
 2. สำเนาใบกำกับภาษี (ที่ระบุวันที่ในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น และระบุรุ่นของ Samsung Toner โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าภายในใบกำกับภาษีเดียวกัน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport หรือสำเนาเอกสารพร้อมรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อได้สะดวก และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล)
 4. ส่งเอกสารแลกของรางวัลมาที่ ตู้ปณ.2 ปณฝ.ศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพ 10117

หมายเหตุ

 1. สินค้าทุกรุ่นในหมวดหมึกพิมพ์ซัมซุง เฉพาะรุ่นที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ A4 (เท่านั้น) ที่สามารถเข้าร่วมรายการ
 2. หมดเขตแลกรับของรางวัล วันที่ 15 ม.ค. 2559
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยอดซื้อสะสมสามารถนำมาแลกรางวัลได้สูงสุด คือ 2,000,000 บาท / บริษัท / ปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น Samsung และการแลกของรางวัล
Call Center : 0-2264-9522 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.