โปรโมชั่น Samsung สำหรับลูกค้า Samsung Laser Printer

Get More 1

ซื้อ Samsung Laser Printer รับไฟฉาย LED ฟรี

การแลกรับของรางวัล

 1. Serial Number (S/N) ตัวจริงข้างกล่อง พร้อมส่วนที่ระบุของ Samsung Toner
 2. สำเนาใบกำกับภาษี (ที่ระบุวันที่ในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น และระบุรุ่นของ Samsung Toner โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าภายในใบกำกับภาษีเดียวกัน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport หรือสำเนาเอกสารพร้อมรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อได้สะดวก และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล)
 4. ส่งเอกสารแลกของรางวัลที่ ตู้ปณ. 2 ปณฝ. ศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพฯ 10117

หมายเหตุ

 1. สินค้าทุกรุ่นในหมวดหมึกพิมพ์ซัมซุง เฉพาะรุ่นที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ A4 (เท่านั้น) ที่สามารถเข้าร่วมรายการ
 2. หมดเขตแลกรับของรางวัล วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (บริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 15กรกฎาคม 2559)
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับของรางวัลไม่เกินมูลค่า 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
 4. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า End user เท่านั้น ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าที่ซื้อในราคาโครงการราคาพิเศษหรือได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษจากทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
รับฟรีบัตรกำนัล Tesco Lotus เมื่อซื้อ Toner Samsung

Get More 2

สะสมคะแนนแรกรับของรางวัลฟรีเมื่อซื้อ Toner Samsung รุ่นใดก็ได้

การแลกรับของรางวัล

 1. Serial Number (S/N) ตัวจริงข้างกล่อง พร้อมส่วนที่ระบุของ Samsung Toner
 2. สำเนาใบกำกับภาษี (ที่ระบุวันที่ในช่วงโปรโมชั่นและระบุรุ่นของ Samsung Toner)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport หรือสำเนาเอกสารพร้อมรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อได้สะดวก และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล)
 4. ส่งเอกสารแลกของรางวัลมาที่ ตู้ปณ. 2 ปณฝ. ศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพฯ 10117

หมายเหตุ

 1. สินค้าทุกรุ่นในหมวดหมึกพิมพ์ซัมซุง เฉพาะรุ่นที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ A4 เท่านั้น สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. หมดเขตแลกรับของรางวัลวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยอดซื้อสะสมสามารถนำมาแลกรางวัลได้สูงสุด ไม่เกินมูลค่า 2,000,000 บาท / บริษัท / ปี
 4. โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้า End user เท่านั้น ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (Dealer & Modern Trade) หรือลูกค้าที่ซื้อในราคาโครงการราคาพิเศษ หรือได้รับสิทธิ์ ส่วนลดพิเศษจากทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นและการแลกของรางวัล
Call Center : 0-2264-9522 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.