Mobile Accessibility : เทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

เพื่อให้ความสะดวกแก่ทุกคนในการใช้เทคโนโลยีของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ Samsung จึงได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคเสริมขึ้นมากมาย การออกแบบที่เน้นการใช้งานง่ายแบบไม่ต้องเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากแม้สำหรับผู้พิการผ่านคุณสมบัติการทำงานใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

Vision

Samsung นำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อให้คุณสามารถอ่านรายละเอียดได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดผ่านอุปกรณ์ของคุณ
ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด ๆ หรือแม้ขณะที่มองเห็นหน้าจอได้ไม่ชัดเจน

TalkBack

TalkBack ทำหน้าที่อ่านข้อความบนหน้าจอให้แก่ผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเลือกคุณสมบัติการทำงานจากจอแสดงผล TalkBack จะแจ้งให้ทราบว่ากำลังเลือกรายการใด การเรียกใช้ TalkBack จะเป็นการเปิดใช้ระบบควบคุมผ่านการเคลื่อนไหวเพื่อให้คุณสามารถสั่งการผ่านนิ้วมือได้ตามต้องการ นอกจากนี้ระบบการใช้งานทางเว็บที่ได้รับการปรับปรุงของ TalkBack ยังสามารถอ่านข้อมูลจากหน้าเว็บได้ด้วยเช่นกัน

ขนาดแบบอักษร

สามารถเลือกขนาดแบบอักษรตั้งแต่ 7* ตามความสะดวกในการเปิดดูของคุณ การปรับขนาดแบบอักษรให้สอดคล้องกับการเรียกดูจะทำให้การอ่านเนื้อหาสะดวกมากยิ่งขึ้น

* คุณสมบัติการทำงานบางอย่างรองรับขนาดแบบอักษรเล็กถึง 6 เช่นใน GALAXY Note 3

* GALAXY S4 รองรับแบบอักษรเล็กถึง 5

การปรับสี

หากข้อมูลบนหน้าจออ่านยาก สามารถใช้ระบบปรับสีเพื่อช่วยให้อ่านเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ขณะแสดงตัวอย่างสี คุณสามารถปรับแต่งหรือปรับสีอย่างละเอียดในส่วนที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน

* สีของภาพจะแตกต่างกันไปตามค่าปรับตั้ง

Negative Colours

Negative Colours จะค้นหาและเลือกระดับการแสดงผลที่เหมาะที่สุดสำหรับสายตาของคุณ การเปิดใช้คุณสมบัตินี้จะเป็นการกลับสีดำและขาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น

Magnification Gesture

Gesture ใช้เพื่อซูมเข้าหรือออกตามต้องการโดยการกดสามครั้งที่หน้าจอ (ใช้ได้ทุกส่วนยกเว้นที่แป้นพิมพ์และแถบสืบค้นเนื้อหา) หลังจากซูมเข้า คุณสามารถสำรวจพื้นที่อื่น ๆ ของหน้าจอโดยลากนิ้วสองนิ้วไปบนพื้นที่ดังกล่าว

S Voice

S Voice เป็นอีกคุณสมบัติการทำงานที่ช่วยให้การใช้อุปกรณ์ง่ายยิ่งขึ้น โหมดแฮนด์ฟรีไม่เพียงแต่ช่วยในการอ่านข้อความที่เข้ามาในอุปกรณ์ แต่ยังสามารถใช้เพื่อตอบข้อความผ่านคำสั่งเสียงและในการรับสายจากเพื่อน หากต้องการดูข้อมูลหรือเรียกใช้แอพพลิเคชั่นก็เพียงแค่พูดว่า "Hi, GALAXY!" ขณะที่เปิดใช้ S Voice จากนั้น S Voice จะพร้อมสำหรับทำงานและคำรับคำสั่งของคุณ

* สามารถใช้คุณสมบัตินี้โดยเปิดใช้แอพพลิเคชั่น S Voice

ด้านบนของหน้า

การรับฟัง

มีอยู่หลายวิธีในการนำส่ง "เสียงผ่านภาพ" เพื่อช่วยผู้ใช้ที่มีปัญหาในการได้ยินบางส่วนหรือทั้งหมด ขณะสวมเครื่องช่วยฟัง คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น Sound Balance เสียงโมโน ปิดเสียงทั้งหมด การกะพริบแจ้ง ปรับเสียงและตั้งสั่น เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อความขาเข้า และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดเสียงโทรศัพท์หรือเสียงแจ้งเตือนต่าง ๆ

การทำงานร่วมกับเครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ของเราผ่านการรับรองว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องช่วยฟัง คุณจึงสามารถใช้ทั้งเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์นี้ได้พร้อม ๆ กันโดยไม่เกิดสัญญาณรบกวน (ใช้ความถี่แตกต่างกัน ทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม)

Sound Balance

Sound Balance เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินไม่เท่ากันสำหรับหูแต่ละข้าง โดยคุณสามารถปรับระดับเสียงของหูฟังได้แยกกันระหว่างซ้ายและขวา
Sound Balance ช่วยให้คุณสามารถใช้หูฟังเพื่อรับฟังเสียงในระดับที่สบายและเหมาะที่สุดสำหรับคุณ

การกะพริบแจ้ง

คุณสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้จากสัญญาณไฟกะพริบ หากเปิดใช้การกะพริบแจ้งไว้ ไฟกะพริบที่กล้องด้านหลังของเครื่องจะกะพริบเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีสายโทรศัพท์หรือการแจ้งเตือน

ปรับเสียง

เป็นคุณสมบัติสำหรัปรับเสียงของหูฟังให้เหมาะกับการรับฟังของคุณ เพียงแค่ต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง จากนั้นสวมที่หูแล้วกด ปรับแต่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพเสียงที่เหมาะกับการคุยสายหรือรับฟังเพลงตามระดับการรับฟังของผู้ใช้ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า

* คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้จากเมนู การตั้งค่า → เสียง

เสียงโมโน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินแบบ lateral ระบบเสียงโมโนจะแปลงเสียงสเตอริโอเป็นเสียงโมโนเพื่อให้คุณสามารถรับฟังเสียงทั้งหมดจากทั้งสองช่องสัญญาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณสามารถรับฟังเสียงได้เพียงข้างเดียว

ปิดเสียงทั้งหมด

หากคุณสูญเสียการได้ยินทั้งหมด คุณอาจไม่ต้องการให้บุคคลอื่นได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ของคุณ เมนูนี้ใช้เพื่อปิดเสียงและการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อปิดเสียงที่ไม่จำเป็นและรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

กำหนดรูปแบบสั่น

สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาการได้ยินอย่างรุนแรง เรามีระบบกำหนดรูปแบบสั่นเพื่อใช้แทนริงโทน ใช้เมนู สั่น จาก การตั้งค่าเสียง เพื่อกำหนดรูปแบบสั่นที่ต้องการซึ่งจะทำงานประมาณ 10 วินาที หากคุณกำหนดและบันทึกรูปแบบไว้สำหรับเพื่อนแต่ละคนในสมุดโทรศัพท์ คุณจะทราบได้ว่าใครที่ติดต่อมาจากรูปแบบการสั่นโดยไม่ต้องเปิดดูหน้าจอ

* คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้จากเมนู การตั้งค่า → เสียง

ด้านบนของหน้า

การใช้งาน

หากมีปัญหาในการใช้รูปแบบสั่งการต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ คุณสามารถควบคุมการทำงานผ่านอินเทอร์เฟซแทนได้ สามารถเข้าไปยังค่าปรับตั้งได้ง่าย ๆ ผ่านระบบเมนูสำหรับผู้ใช้ที่สอดคล้องและใช้งานง่าย

เมนูผู้ช่วย

เมนูนี้นำเสนอฟังก์ชั่นต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาทางร่างกาย ระบบสัมผัสช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ที่มักต้องสั่งการผ่านการกดปุ่มหรือเคลื่อนไหวตามรูปแบบสั่งการที่กำหนด คุณสมบัติในการใช้งานนี้ครอบคลุมทั้ง เมนู เปิดหน้าต่างแจ้งเตือน หน้าหลัก ย้อนกลับ ค่าระดับเสียง ล็อคหน้าจอ รีสตาร์ท ปิดเครื่อง เปิดตัวเลือกอุปกรณ์ เก็บภาพหน้าจอ ซูมเข้า/ออก ค่าปรับตั้งและส่วนปรับตั้งอื่น ๆ

ระยะหน่วงการกดค้าง

คุณสามารถแก้ไขหน้าจอหลักของคุณผ่านเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อกดค้างบนพื้นที่ว่างของหน้าจอหลักตามเวลาที่กำหนด
คุณสามารถเปลี่ยนเวลาในการกดเลือกแบบสั้น (0.5 วิ) ปานกลาง (1.0 วิ) ยาว (1.5 วิ) จากเมนูการตั้งค่า ส่วนการทำงานนี้สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนวอลเปเปอร์ เพิ่มแอพหรือวิดเจ็ด สร้างโฟลเดอร์และแก้ไขหน้าเอกสารต่าง ๆ

โหมด Easy Touch

โหมด Easy Touch ใช้เพื่อหยุดหรือระงับเสียงเตือน กิจกรรมตามปฏิทินและส่วนตั้งเวลาแจ้งเตือน และเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข้าผ่านการกดสัมผัส แทนการเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอ คุณสามารถสั่งการอุปกรณ์ได้ดดยการเคลื่อนไหวนิ้วเพียงเล็กน้อย

* คุณสมบัติการทำงานนี้มีอยู่ใน GALAXY Note 3 และ GALAXY S4(Android 4.3)

ด้านบนของหน้า

การโต้ตอบ

หากคุณกดสัมผัสหน้าจอโดยไม่ได้ตั้งใจ สามารถปรับระดับการตอบสนองในพื้นที่ที่ต้องการได้ เทคโนโลยีนี้ทำให้การควบคุมระบบสัมผัสของอุปกรณ์แม่นยำมากขึ้น และรองรับการทำงานต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านการสัมผัสเพียงหนึ่งครั้ง

ระบบควบคุมการโต้ตอบ

คุณสามารถลดข้อผิดพลาดการการกดสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจได้ขณะเรียกใช้แอพพลิเคชั่น กดทั้งปุ่ม Home และลดระดับเสียงพร้อมกันเพื่อเลือกพื้นที่บนหน้าจอที่จะไม่ให้ตอบสนองเมื่อมีการกดสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะใช้เมนูนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นหมุนอัตโนมัติและปุ่มของโทรศัพท์ได้
การแจ้งเตือนของแอพจะปรากฏขึ้นเฉพาะในหน้าแจ้งเตือนและในแถบสถานะ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเติม

ไม่จำเป็นต้องเลือกเมนูทั้งหมดทีละรายการเพื่อเปลี่ยนค่าสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จากเมนู การใช้งาน เพื่อให้สามารถรับหรือตัดสาย หรือแสดงผลหรือใช้เมนูลัดโดยการกดปุ่ม

การรับ/ตัดสาย

คุณสามารถรับสายผ่านปุ่มกดหรือผ่านระบบควบคุมด้วยเสียง และตัดสายผ่านปุ่มเปิดปิด

แสดงเมนูลัด

หลังจากกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ คุณสามารถเข้าไปยังเมนูลัดต่าง ๆ สำหรับค่าปรับตั้งของ ส่วนการใช้งาน และ TalkBack
ขณะเลือกรายการจากเมนู "แสดงเมนูลัด" ข้อมูลจะปรากฏขึ้นที่รายการ ตัวเลือกอุปกรณ์ ซึ่งหมายถึงคุณสามารถไล่รายการเมนูได้โดยไม่ต้องเข้าไปตามลำดับเมนู ทำให้ประหยัดเวลาและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

จัดการการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ

คุณสามารถบันทึก อัพเดต หรือแชร์ค่าปรับตั้งการใช้งานกับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่าน NFC, Bluetooth, Wi-Fi Direct, Cloud ฯลฯ เพื่อให้รูปแบบการใช้งานสอดคล้องกันแม้จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นก็ตาม

ด้านบนของหน้า

※คุณสมบัตินี้รองรับใน GALAXY S4 และ GALAXY Note 3

※ฟังก์ชั่นการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามค่าปรับตั้ง