เกิดเส้นสีดำแนวตั้งในกระดาษของคุณจะทำอย่างไร

เกิดเส้นสีดำแนวตั้งในกระดาษของคุณจะทำอย่างไรดูคำตอบ

สนทนาแบบสด

* คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า