ศูนย์บริการซัมซุง
พร้อมให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย
  แจ้งซ่อมและสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
  โทร: 0-2689-3232 โทรศัพท์บ้านโทรฟรี: 1800-29-3232
แฟกซ์: 0-2689-3298 www.samsung.com/th
 
   
 
 
  ศูนย์บริการซัมซุง เพราะเข้าใจ...จึงให้ใจบริการ
  *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์