ต้องการคำแนะนำในการค้นหารุ่น?

ต้องการความช่วยเหลือหาหมายเลขหมายเลขรุ่น?

IT

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ  กรุณาถอดแบตเตอรี่ออก บนแผ่นแสดงชื่อรุ่นสินค้าและข้อมูลอื่น ๆ
(หมายเลข Serial, IMEI หรือ ESN) จะแสดงอยู่ด้านล่าง
ปิด