กรองตาม

เรียงลำดับตาม

ชนิด

 • วิดีโอวิธีการ
 • วิธีการ
 • การแก้ไขปัญหา
 • FAQ
 • Simulator
 • ปิด

หัวข้อ

ขออภัย ไม่พบผลลัพธ์

ดาวน์โหลด & คู่มือขยาย

Universal Print Driver Guide

0.91 MB, pdf, ภาษาอังกฤษ

2013.05.09

คู่มืออื่นๆ

ซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์

 • Universal Print Driver 3

  Win 2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32bit,64bit), 23.96 MB, exe, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : V3.00.03.00:02

  2015.10.13

  Universal Print Driver 3 PS

  Win 2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32bit,64bit), 21.11 MB, exe, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : V3.00.03.00:02

  2015.10.13

  Universal Print Driver 3 XPS

  Win Vista/2008/2012/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10(32,64bit), 27.14 MB, exe, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : V3.00.03.00:02

  2015.10.13

  Smart Panel

  Mac OS 10.4 ~ 10.8, 32.04 MB, gz, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : V2.05.02

  2012.11.06 

  ปิดป๊อปอัปคำแนะนำเครื่องมือ
  Security setting should be changed in order to install drivers in Mac OS X 10.8:

  1. Run [System Preferences] under [Application] folder

  2. Select [Security & Privacy]

  3. Select [Anywhere] under [Allow applications downloaded from]
 • Print Driver

  Mac OS 10.4 ~ 10.8, 6.07 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : V5.00

  2012.11.06 

  ปิดป๊อปอัปคำแนะนำเครื่องมือ
  Security setting should be changed in order to install drivers in Mac OS X 10.8:

  1. Run [System Preferences] under [Application] folder

  2. Select [Security & Privacy]

  3. Select [Anywhere] under [Allow applications downloaded from]
  Print Driver(Including Smart Panel)

  Win 2000/XP/2003/ Vista/2008/Win 7(32,64bit), 28.4 MB, exe, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : 3.04.85:44

  2012.08.17

  Print Driver

  Mac OS 10.7, 7.64 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : 3.01

  2011.11.11

  Unified Driver

  Linux, 32.2 MB, gz, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : 3.00.65

  2009.11.06 

  ปิดป๊อปอัปคำแนะนำเครื่องมือ
  After install the printer driver, Please upgrade the new firmware.

  1. Make sure that you connect your machine to your computer.
  Turn both the computer and the machine on.

  2. When the Administrator Login window appears, type in root in the Login field
  and enter the system password.

  3. Download and extract the driver.
  [root@localhost root]#tar xzf [Downloaded File Name(XXXX.tar.gz)]

  4. The driver will be extracted as ''cdroot'' folder in current path.

  5. Execute installation program.
  [root@localhost root]#./cdroot/autorun

  6. When the welcome screen appears, click ''Next'' and proceed installation.


  [Ubuntu OS Installation]

  1. Download and extract the driver.

  2. Open ''Root Terminal''

  3. Execute installation program.
  $ sudo cdroot/autorun

  4. After install, PPD path is set again.
  $ sudo ln -s /usr/share/cups/model/samsung /usr/share/ppd/custom/samsung

  5. Execute Configurator, and Add your printer model name by Add Printer.
 • Smart Panel

  Linux, 33.44 MB, gz, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : 2.00.57

  2009.11.06 

  ปิดป๊อปอัปคำแนะนำเครื่องมือ
  [Smart Panel Install Guide]

  1. When the Administrator Login window appears, type in root in the Login field
  and enter the system password.

  2. Download and extract the Smart Panel.
  [root@localhost root]#tar xzf [Downloaded File Name(XXXX.tar.gz)]

  3. The Smart Panel will be extracted as ''cdroot'' folder in current path.

  4. Execute installation program.
  [root@localhost root]#./cdroot/Linux/smartpanel/install.sh

  5. Smart Panel will be installed automatically and success message will be displayed in terminal.

  6. Smart Panel will be launced automatically after installation.
  Printer setting Utility

  Linux, 10.64 MB, gz, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : 2.00.23

  2009.11.06 

  ปิดป๊อปอัปคำแนะนำเครื่องมือ
  1. When the Administrator Login window appears, type in root in the Login field
  and enter the system password.

  2. Download and extract the Printer Settings Utility.
  [root@localhost root]#tar xzf [Downloaded File Name(XXXX.tar.gz)]

  3. The Printer Settings Utility will be extracted as ''cdroot'' folder in current path.

  4. Execute installation program.
  [root@localhost root]#./cdroot/Linux/psu/install.sh

  5. Printer Settings Utility will be installed automatically and success message will be displayed in terminal.
  Print Driver Mono (เพิ่มเครื่องพิมพ์)

  Win 2000/XP/2003/ Vista/2008/Win 7(32,64bit), 9.76 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : 3.04.85:44

  2009.11.06 

  Print Driver

  Mac OS 10.3 ~ 10.6, 5.25 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  เวอร์ชั่น : 2.00

  2009.08.28 

  ปิดป๊อปอัปคำแนะนำเครื่องมือ
  [Install Program Execution]

  1. Make sure that you connect the printer to the computer.
  2. Double-click the downloaded file on your computer.
  3. Double-click Install Program icon.
  4. After the installation is finished, click Quit.

  * For a USB-connected

  1. Connect your printer to the computer via USB
  2. Open the Applications folder -> Utilities, and Print Setup Utility.
  - For Macintosh OS 10.5 - 10.6, open System Preferences from the Applications folder,
  and click Printer & Fax.
  3. Click Add on the Printer List.
  - For Macintosh OS 10.5 - 10.6, press the ''+'' icon then a display window will pop up.
  4. For Macintosh OS 10.3, select the USB tab.
  - For Macintosh OS 10.4, click Default Browser and find the USB connection.
  - For Macintosh OS 10.5 - 10.6, click Default and find the USB connection.
  5. Select your USB-connected Printer from the Printer Name list and check
  if an appropriate driver is automatically loaded for ''Printer Using:'' field.
  If an appropriate driver for your printer is NOT automatically loaded on the
  ''Printer Using:'' field,
  - Select ''Samsung'' and set correct driver for your Printer.
  - For Macintosh OS 10.5 - 10.6, select ''Select a driver to use...''
  and set correct driver for your Printer.
  6. Click Add.
  7. If you can see the printer from printer list, make it default.

ตัวเลือกการติดต่อเพิ่มเติม

Live Chat

สอบถามข้อมูลออนไลน์
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08:00-18:00
เริ่มสนทนา

Email

ส่งอีเมล และรับคำตอบถัดไป
ส่งข้อความถึงเรา

การสนับสนุนทางเมล

ส่งเมล และรับ คำตอบถัดไป

ที่ตั้งศูนย์บริการสำนักงานใหญ่

138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2689-3232, โทรฟรี 1-800-29-3232
แฟกซ์ 0-2689-3298
สำหรับลูกค้าโครงการ (Corporate Customer) 0-2689-3277

ที่ตั้งศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ (ส่วนสำนักงาน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 195 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2695-9000 แฟ็กซ์ 0-2670-2266 ถึง 73

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแผนที่

แสดงเพิ่มเติม +

โทรศัพท์

โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

ถ้าคุณหาข้อมูลไม่พบ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)

โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น)
หรือโทร 0-2689-3232 แฟกซ์ 0-2689-3298
สำหรับลูกค้าโครงการ ติดต่อ 0-2689-3277

แสดงเพิ่มเติม +
ตัวเลือกการติดต่อเพิ่มเติม