ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

รูปภาพวิธีการอัพเกรดซอฟท์แวร์ผ่านทาง FOTA หรือ Firmware over the Air ซึ่งสามารถอัพเกรดผ่านทาง 3G/4G หรือ Wi-Fi

อัพเกรดเฟอร์มแวร์ผ่านเครือข่าย

คุณสามารถปรับปรุงซอร์ฟแวร์โทรศัพท์มือถือของคุณ
"ผ่านเครือข่าย" โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ PC, ได้ทั้งเครือข่าย
3G/4G และ เครือข่าย Wi-Fi

การใช้งาน

แอปพลิเคชั่น> การตั้งค่า>เกี่ยวกับโทรศัพท์> การอัปเดตระบบ>ตรวจสอบการอัปเดตครั้งล่าสุด

คำแนะนำ

ก่อนการอัพเกรดโทรศัพท์ของคุณโปรดตรวจสอบความพร้อมดังต่อไปนี้

  • - สถานะความเสถียรของระบบเครือข่าย
  • - ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกขณะดำเนินการอัพเดต
  • - ระดับแบตเตอรี่(ต้องมากกว่า 50%)
  • - ห้ามปิด-เปิดเครื่อง
  • - พื้นที่ในหน่วยความจำ(อย่างน้อย 100MB ในหน่วยความจำหลัก)