ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

โปรแกรมอื่นที่มีประโยชน์สำหรับเครื่องพิมพ์

รูปภาพแสดงการค้นหาและจัดการกับเครื่องปริ๊นของซัมซุง

ค้นหาการจัดการเครื่องพิมพ์แบบใหม่

ค้นหาวิธีการพิมพ์ สแกน แฟกส์ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
อีกทั้งวิธีการพิมพ์ภาพให้สวยงาม และพิมพ์จากอุปกรณ์อื่นเช่นโทรศัพท์มือถือ

Easy Color Manager

Network PC Fax

Scan Assistant

Set IP

Mobile Print

Easy Deployment Manager

รูปภาพการใช้งาน Easy Deployment Manager ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาควบคุมจากระยะไกลเพื่อติดตั้งไดร์เวอร์ต่างๆ

AnyWeb Print

Easy Printer Manager

รูปภาพการใช้งาน Easy Printer Manager ที่ช่วยให้คุณจัดการกับเครื่องปริ้นทั้งหมดได้ในที่เดียว

Universal Scan Driver

รูปภาพการใช้งาน Universal Scan Driver ที่ช่วยให้คุณจัดการกับเครื่องสแกนทั้งหมดได้ในที่เดียว