Önem Verdiklerimiz

Hindistan'da sayısal uçurumu kapatma

Samsung'un bölgesel programları hakkında daha fazla bilgi için burayı seçin.

Samsung, hedeflerine ulaşmaları ve toplumlarını geliştirmeleri amacıyla çalışanlar ve yerel halkı seferber etmektedir.

İstihdam
ve
Toplum
Samsung Digital Discovery Centre at the British Museum
Çevre

Samsung, küresel toplumun faydası için çalışmalarında çevresel sorumluluğu alışkanlık haline getirmiştir.

Çevre
Sağlık ve
Tıp

Samsung, BT yaklaşımıyla Sağlıklı Yaşam Beklentisini arttırma ihtiyacını hedef almak istemektedir.

Health & Medical