R01 R0101 tr 04130200 EC-DV150FBPWTR
 • SAMSUNG DV150F 1 Ön BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_519_Front_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_519_Front_white18001200370370#ffffff16173955
 • SAMSUNG DV150F 2 Dinamik BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_523_Dynamic1_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_523_Dynamic1_white18001200370370#ffffff16173984
 • SAMSUNG DV150F 3 Sağ açı BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_521_Right-Angle_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_521_Right-Angle_white18001200370370#ffffff16173970
 • SAMSUNG DV150F 4 Sol açı BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_522_Left-Angle_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_522_Left-Angle_white18001200370370#ffffff16173975
 • SAMSUNG DV150F 5 Arka BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_520_Back_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_520_Back_white18001200370370#ffffff16173956
 • SAMSUNG DV150F 6 Dinamik BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_524_Dynamic2_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_524_Dynamic2_white18001200370370#ffffff16173994
 • SAMSUNG DV150F 7 Dinamik BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_525_Dynamic3_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_525_Dynamic3_white18001200370370#ffffff16174000
 • SAMSUNG DV150F 8 Dinamik BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_526_Dynamic4_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_526_Dynamic4_white18001200370370#ffffff16174006
 • SAMSUNG DV150F 9 Dinamik BeyazSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_527_Dynamic5_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_527_Dynamic5_white18001200370370#ffffff16174013
 • SAMSUNG DV150F 10 Lens whiteSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_528_Lens_white?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_528_Lens_white18001200370370#ffffff16174022
 • SAMSUNG DV150F 11 Ön SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_509_Front_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_509_Front_black18001200370370#00000016173628
 • SAMSUNG DV150F 12 Dinamik SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_513_Dynamic1_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_513_Dynamic1_black18001200370370#00000016173664
 • SAMSUNG DV150F 13 Sağ açı SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_511_Right-Angle_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_511_Right-Angle_black18001200370370#00000016173646
 • SAMSUNG DV150F 14 Sol açı SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_512_Left-Angle_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_512_Left-Angle_black18001200370370#00000016173654
 • SAMSUNG DV150F 15 Arka SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_510_Back_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_510_Back_black18001200370370#00000016173639
 • SAMSUNG DV150F 16 Dinamik SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_514_Dynamic2_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_514_Dynamic2_black18001200370370#00000016173668
 • SAMSUNG DV150F 17 Dinamik SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_515_Dynamic3_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_515_Dynamic3_black18001200370370#00000016173682
 • SAMSUNG DV150F 18 Dinamik SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_516_Dynamic4_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_516_Dynamic4_black18001200370370#00000016173691
 • SAMSUNG DV150F 19 Dinamik SiyahSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_517_Dynamic5_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_517_Dynamic5_black18001200370370#00000016173692
 • SAMSUNG DV150F 20 Lens cobalt blackSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_518_Lens_black?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_518_Lens_black18001200370370#00000016173702
 • SAMSUNG DV150F 21 Ön YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_539_Front_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_539_Front_green18001200370370#64b72b16173715
 • SAMSUNG DV150F 22 Dinamik YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_543_Dynamic1_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_543_Dynamic1_green18001200370370#64b72b16173744
 • SAMSUNG DV150F 23 Sağ YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_541_Right-Angle_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_541_Right-Angle_green18001200370370#64b72b16173730
 • SAMSUNG DV150F 24 Sol YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_542_Left-Angle_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_542_Left-Angle_green18001200370370#64b72b16173735
 • SAMSUNG DV150F 25 Arka YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_540_Back_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_540_Back_green18001200370370#64b72b16173716
 • SAMSUNG DV150F 26 Dinamik YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_544_Dynamic2_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_544_Dynamic2_green18001200370370#64b72b16173754
 • SAMSUNG DV150F 27 Dinamik YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_545_Dynamic3_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_545_Dynamic3_green18001200370370#64b72b16173760
 • SAMSUNG DV150F 28 Dinamik YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_546_Dynamic4_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_546_Dynamic4_green18001200370370#64b72b16173766
 • SAMSUNG DV150F 29 Dinamik YeşilSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_547_Dynamic5_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_547_Dynamic5_green18001200370370#64b72b16173773
 • SAMSUNG DV150F 30 Lens greenSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_548_Lens_green?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_548_Lens_green18001200370370#64b72b16173782
 • SAMSUNG DV150F 31 Ön PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_549_Front_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_549_Front_pink18001200370370#f010a416173788
 • SAMSUNG DV150F 32 Dinamik PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_553_Dynamic1_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_553_Dynamic1_pink18001200370370#f010a416173823
 • SAMSUNG DV150F 33 Sağ açı PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_551_Right-Angle_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_551_Right-Angle_pink18001200370370#f010a416173807
 • SAMSUNG DV150F 34 Sol açı PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_552_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_552_Left-Angle_pink18001200370370#f010a416173817
 • SAMSUNG DV150F 35 Arka PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_550_Back_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_550_Back_pink18001200370370#f010a416173801
 • SAMSUNG DV150F 36 Dinamik PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_554_Dynamic2_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_554_Dynamic2_pink18001200370370#f010a416173832
 • SAMSUNG DV150F 37 Dinamik PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_555_Dynamic3_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_555_Dynamic3_pink18001200370370#f010a416173842
 • SAMSUNG DV150F 38 Dinamik PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_556_Dynamic4_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_556_Dynamic4_pink18001200370370#f010a416173848
 • SAMSUNG DV150F 39 Dinamik PembeSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_557_Dynamic5_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_557_Dynamic5_pink18001200370370#f010a416173856
 • SAMSUNG DV150F 40 Lens pinkSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_558_Lens_pink?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_558_Lens_pink18001200370370#f010a416173860
 • SAMSUNG DV150F 41 Ön PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_524_Front_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_524_Front_violet18001200370370#7205a716173875
 • SAMSUNG DV150F 42 Dinamik PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_528_Dynamic1_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_528_Dynamic1_violet18001200370370#7205a716173904
 • SAMSUNG DV150F 43 Sağ açı PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_526_Right-Angle_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_526_Right-Angle_violet18001200370370#7205a716173890
 • SAMSUNG DV150F 44 Sol açı PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_527_Left-Angle_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_527_Left-Angle_violet18001200370370#7205a716173895
 • SAMSUNG DV150F 45 Arka PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_525_Back_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_525_Back_violet18001200370370#7205a716173876
 • SAMSUNG DV150F 46 Dinamik PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_529_Dynamic2_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_529_Dynamic2_violet18001200370370#7205a716173914
 • SAMSUNG DV150F 47 Dinamik PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_530_Dynamic3_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_530_Dynamic3_violet18001200370370#7205a716173920
 • SAMSUNG DV150F 48 Dinamik PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_531_Dynamic4_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_531_Dynamic4_violet18001200370370#7205a716173926
 • SAMSUNG DV150F 49 Dinamik PlumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_532_Dynamic5_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_532_Dynamic5_violet18001200370370#7205a716173933
 • SAMSUNG DV150F 50 Lens plumSAMSUNG DV150FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_EC-DV150FBPWTR_533_Lens_violet?$L1-Gallery$tr_EC-DV150FBPWTR_533_Lens_violet18001200370370#7205a716173942
#ffffff,#000000,#64b72b,#f010a4,#7205a7Beyaz,Siyah,Yeşil,Pembe,Mor
SAMSUNG DV150F Ön Beyaz

Akıllı görüntüleme, akıllı paylaşım

Kendi portreleriniz için kadraja girin veya Çift LCD ekran ile çekime arkadaşlarınızı ekleyin. Ardından, fotoğraflarınızı bir akıllı telefona, bilgisayara veya en sevdiğiniz sosyal paylaşım ağına kablosuz bağlantı ile gönderin.

RenklerBeyaz Siyah Yeşil Pembe Mor 

Ürün Özellikleri

Hepsini gör

Teknik Özellikler

Hepsini gör

Görüntü Algılayıcı

 • 1/2,33" (Yakl. 7,73 mm) CCD
 • Yakl. 16,2 Megapiksel
 • Yakl. 16,6 Megapiksel

Görüntü Sabitleme

 • Dijital Görüntü Sabitleme

Odaklama

 • TTL Otomatik Odaklama (Merkez AF, Çoklu AF, Nesne İzleme AF, Yüz Algılama AF)
 • Normal : 80 cm ~ Sonsuz (Geniş), 250 cm ~ Sonsuz (Tele) Makro: 5 cm ~ 80 cm (Geniş), 100 cm ~ 250 cm (Tele) Otomatik Makro: 5 cm ~ Sonsuz (Geniş), 100 cm ~ Sonsuz (Tele)

Poz

 • Program AE
 • Çoklu, Nokta, Merkez ağırlıklı, Yüz Tanıma AE

Lens

 • Samsung 5x Zum Lens f = 4,5 ~ 22,5 mm (35 mm film eşdeğeri: 25 ~ 125 mm)
 • 2,5 (W) ~ 6,3 (T)
 • 5x Optik Zum
 • Sabit Görüntü modu : 1,0X ~ 5,0X

Ekran

 • TFT LCD
 • 2,7" Ana LCD
  1,48" Ön LCD
 • 2,7" (67,5 mm), 230K nokta + Ön TFT LCD 1,48"(37,6 mm), 61k nokta

Deklanşör Hızı

 • Akıllı Otomatik : 1/8 ~ 1/2 000 sn., Program : 1 ~ 1/2 000 sn., Gece: 16 ~ 1/2 000 sn., Havai Fişekler: 2 sn.
Görüntü Algılayıcı
Sensör Türü
Etkin Piksel
Toplam Piksel
Lens
Odak Uzaklığı
F No.
Optik Zoom
Dijital Yakınlaştırma
Görüntü Sabitleme
Mod
Ekran
Tip
Büyüklük
Özellik
Odaklama
Tip
Alanı
Deklanşör Hızı
Poz
Kontrol
Ölçüm Sistemi

Müşteri Oyları ve Deneyimleri

Sahip olduğunuz ürün deneyimleri hem bizlere hem de bu ürünü almayı düşünenlere yardımcı olabilir.

paylaş

Benzeri Ürünler

Hepsini gör

SAMSUNG WB2200F Ön Siyah

Samsung WB2200F

EC-WB2200BPBTR

Değer 5 / 5 yıldız(1)

SAMSUNG WB35F Ön Siyah

Samsung WB35F

EC-WB35FZBPWTR

Değer 0 / 5 yıldız(0)

SAMSUNG WB1100F Ön Siyah

Samsung WB1100F

EC-WB1100BPBTR

Değer 0 / 5 yıldız(0)

WB350F Ön Siyah

Samsung WB350F

EC-WB350FBPWTR

Değer 0 / 5 yıldız(0)

Soru & Cevap

Hepsini gör

4 Sorular2 Cevaplar