R01 R0101 tr 01011100 GT-S5301ZKATUR
 • GT-S5301 1 Ön SiyahGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_black12001800370370#00000017356881
 • GT-S5301 2 Ön SiyahGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_007_001_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_007_001_black12001800370370#00000018062329
 • GT-S5301 3 Sağ SiyahGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_black12001800370370#00000017357131
 • GT-S5301 4 Left Angle 30 Degree BlackGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_008_002_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_008_002_black12001800370370#00000018062338
 • GT-S5301 5 Sol SiyahGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_005_left_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_005_left_black12001800370370#00000017357223
 • GT-S5301 6 Dinamik SiyahGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_004_Dynamic_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_004_Dynamic_black12001800370370#00000017357156
 • GT-S5301 7 Arka SiyahGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_006_Back_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_006_Back_black12001800370370#00000017357288
 • GT-S5301 8 Arka SiyahGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_009_003_black?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_009_003_black12001800370370#00000018062349
 • GT-S5301 9 Ön BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_white12001800370370#ffffff17357322
 • GT-S5301 10 Sol açı BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_white20003000370370#ffffff17357423
 • GT-S5301 11 Sol açı BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_006_Left-angle_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_006_Left-angle_white12001800370370#ffffff17357456
 • GT-S5301 12 Sağ BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_white12001800370370#ffffff17357348
 • GT-S5301 13 Sol BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_white12001800370370#ffffff17357373
 • GT-S5301 14 Arka BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_007_back_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_007_back_white12001800370370#ffffff17357576
 • GT-S5301 15 Dinamik BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_008_Dynamic_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_008_Dynamic_white20003000370370#ffffff17358119
 • GT-S5301 16 Dinamik BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_009_Dynamic_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_009_Dynamic_white20003000370370#ffffff17358731
 • GT-S5301 17 Dinamik BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_010_Dynamic_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_010_Dynamic_white20003000370370#ffffff17358756
 • GT-S5301 18 Dinamik BeyazGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_011_Dynamic_white?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_011_Dynamic_white20003000370370#ffffff17358789
 • GT-S5301 19 Ön TuruncuGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_orange?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_orange12001800370370#f6990d17358839
 • GT-S5301 20 Sol açı TuruncuGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_orange?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_orange12001800370370#f6990d17359534
 • GT-S5301 21 Sağ TuruncuGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_orange?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_orange12001800370370#f6990d17358948
 • GT-S5301 22 Sol TuruncuGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_orange?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_orange12001800370370#f6990d17359244
 • GT-S5301 23 Arka TuruncuGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_005_Back_orange?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_005_Back_orange12001800370370#f6990d17360171
 • GT-S5301 24 Ön PembeGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_001_front_pink?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_001_front_pink12001800370370#ff7f8017360289
 • GT-S5301 25 Sol açı PembeGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_pink?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_pink12001800370370#ff7f8017360334
 • GT-S5301 26 Sağ PembeGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_pink?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_pink12001800370370#ff7f8017360318
 • GT-S5301 27 Sol PembeGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_pink?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_pink12001800370370#ff7f8017360326
 • GT-S5301 28 Arka PembeGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_005_back_pink?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_005_back_pink12001800370370#ff7f8017360596
 • GT-S5301 29 Ön SarıGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_yellow?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_001_Front_yellow12001800370370#ffec1417360693
 • GT-S5301 30 Sol açı SarıGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_yellow?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_004_Left-angle_yellow12001800370370#ffec1417361076
 • GT-S5301 31 Sağ SarıGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_yellow?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_002_Right_yellow12001800370370#ffec1417360701
 • GT-S5301 32 Sol SarıGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_yellow?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_003_Left_yellow12001800370370#ffec1417360948
 • GT-S5301 33 Arka SarıGT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_005_Back_yellow?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_005_Back_yellow12001800370370#ffec1417361088
 • GT-S5301 34 Front GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000000001_Front?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000000001_Front12001800370370#2dafcf17083398
 • GT-S5301 35 Right Angle GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000000002_Right-Angle?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000000002_Right-Angle12001800370370#2dafcf17083413
 • GT-S5301 36 Right GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000000003_Right?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000000003_Right12001800370370#2dafcf17083417
 • GT-S5301 37 Back GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000000004_Back?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000000004_Back12001800370370#2dafcf17083429
 • GT-S5301 38 Front-1 GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000000005_Front-1?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000000005_Front-120003000370370#2dafcf17083435
 • GT-S5301 39 Side GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000000006_Side?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000000006_Side20003000370370#2dafcf17083445
 • GT-S5301 40 Perspective GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000000007_Perspective?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000000007_Perspective12001800370370#2dafcf17083451
 • GT-S5301 42 Standard GT-S5301Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000127505_gallery?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000127505_gallery330330330330#2dafcf17083464
 • GT-S5301
 • GT-S5301 44 Standard GT-S5301Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000127512_gallery?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000127512_gallery330330330330#2dafcf17083481
 • GT-S5301
 • GT-S5301 46 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000127526_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000127526_Standard20003000370370#2dafcf17083501
 • GT-S5301
 • GT-S5301 48 Standard GT-S5301Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000127533_gallery?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000127533_gallery330330330330#2dafcf17083514
 • GT-S5301
 • GT-S5301 50 Standard GT-S5301Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000127540_gallery?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000127540_gallery330330330330#2dafcf17083530
 • GT-S5301
 • GT-S5301 51 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000136315_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000136315_Standard20003000370370#2dafcf17083534
 • GT-S5301 52 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000136322_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000136322_Standard20003000370370#2dafcf17083543
 • GT-S5301 53 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000136329_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000136329_Standard20003000370370#2dafcf17083554
 • GT-S5301 54 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000136336_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000136336_Standard20003000370370#2dafcf17083564
 • GT-S5301 55 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000136343_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000136343_Standard20003000370370#2dafcf17083566
 • GT-S5301 56 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000136350_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000136350_Standard20003000370370#2dafcf17083574
 • GT-S5301 57 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137262_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137262_Standard20003000370370#2dafcf17083585
 • GT-S5301 58 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137269_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137269_Standard20003000370370#2dafcf17083590
 • GT-S5301 59 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137276_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137276_Standard20003000370370#2dafcf17083605
 • GT-S5301 60 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137283_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137283_Standard20003000370370#2dafcf17083612
 • GT-S5301 61 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137290_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137290_Standard20003000370370#2dafcf17083618
 • GT-S5301 62 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137297_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137297_Standard20003000370370#2dafcf17083628
 • GT-S5301 63 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137304_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137304_Standard20003000370370#2dafcf17083633
 • GT-S5301 64 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137311_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137311_Standard20003000370370#2dafcf17083641
 • GT-S5301 65 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137318_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137318_Standard20003000370370#2dafcf17083647
 • GT-S5301 66 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137325_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137325_Standard20003000370370#2dafcf17083661
 • GT-S5301 67 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137332_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137332_Standard20003000370370#2dafcf17083662
 • GT-S5301 68 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137339_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137339_Standard20003000370370#2dafcf17083672
 • GT-S5301 69 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137346_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137346_Standard20003000370370#2dafcf17083682
 • GT-S5301 70 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137353_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137353_Standard20003000370370#2dafcf17083688
 • GT-S5301 71 Standard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_000137360_Standard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_000137360_Standard20003000370370#2dafcf17083700
 • GT-S5301 72 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136398_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136398_Srandard20003000370370#2dafcf17083704
 • GT-S5301 73 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136399_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136399_Srandard12001800370370#2dafcf17083716
 • GT-S5301 74 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136400_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136400_Srandard12001800370370#2dafcf17083718
 • GT-S5301 75 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136401_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136401_Srandard12001800370370#2dafcf17083726
 • GT-S5301 76 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136402_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136402_Srandard20003000370370#2dafcf17083739
 • GT-S5301 77 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136403_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136403_Srandard20003000370370#2dafcf17083745
 • GT-S5301 78 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136404_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136404_Srandard20003000370370#2dafcf17083755
 • GT-S5301 79 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136405_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136405_Srandard30002000370370#2dafcf17083761
 • GT-S5301 80 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136406_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136406_Srandard20003000370370#2dafcf17083770
 • GT-S5301 81 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136407_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136407_Srandard20003000370370#2dafcf17083780
 • GT-S5301 82 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136408_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136408_Srandard20003000370370#2dafcf17083786
 • GT-S5301 83 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136409_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136409_Srandard20003000370370#2dafcf17083794
 • GT-S5301 84 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136410_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136410_Srandard20003000370370#2dafcf17083805
 • GT-S5301 85 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136411_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136411_Srandard20003000370370#2dafcf17083806
 • GT-S5301 86 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136412_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136412_Srandard20003000370370#2dafcf17083820
 • GT-S5301 87 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136413_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136413_Srandard20003000370370#2dafcf17083825
 • GT-S5301 88 Dynamic GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136414_Dynamic?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136414_Dynamic30002000370370#2dafcf17083834
 • GT-S5301 89 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136415_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136415_Srandard20003000370370#2dafcf17083844
 • GT-S5301 90 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136416_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136416_Srandard20003000370370#2dafcf17083850
 • GT-S5301 91 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136417_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136417_Srandard20003000370370#2dafcf17083856
 • GT-S5301 92 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136418_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136418_Srandard20003000370370#2dafcf17083863
 • GT-S5301 93 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136419_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136419_Srandard20003000370370#2dafcf17083872
 • GT-S5301 94 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136420_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136420_Srandard20003000370370#2dafcf17083878
 • GT-S5301 95 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136421_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136421_Srandard20003000370370#2dafcf17083891
 • GT-S5301 96 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136422_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136422_Srandard20003000370370#2dafcf17083897
 • GT-S5301 97 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136423_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136423_Srandard20003000370370#2dafcf17083907
 • GT-S5301 98 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136424_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136424_Srandard20003000370370#2dafcf17083913
 • GT-S5301 99 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136425_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136425_Srandard20003000370370#2dafcf17083922
 • GT-S5301 100 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136426_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136426_Srandard20003000370370#2dafcf17083932
 • GT-S5301 101 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136427_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136427_Srandard20003000370370#2dafcf17083938
 • GT-S5301 102 Srandard GT-S5301Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/tr_GT-S5301ZKATUR_500136428_Srandard?$L1-Gallery$tr_GT-S5301ZKATUR_500136428_Srandard20003000370370#2dafcf17083946
#000000,#ffffff,#f6990d,#ff7f80,#ffec14Siyah,Beyaz,Turuncu,Pembe,Sarı
GT-S5301 Ön Siyah

Herkes için akıllı yaşam

Herkes için akıllı yaşam

Size en yakın online ve yerel perakendecilerdeki fiyatlar

Ürün Özellikleri

Hepsini gör

Teknik Özellikler

Hepsini gör

 • GSM 3G, HSUPA
 • HSDPA 7.2, HSUPA 5,76 Mbps
 • HSDPA 7.2, HSUPA 5,76 Mbps
 • Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)
 • Wi-Fi Direct mevcut
 • GAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, OPP, PBAP, PAN, MAP, HID mevcut
 • KIES desteği

Ekran

 • TFT
 • 262 K
 • 2,8 inç ekran
 • 240 x 320 piksel ekran çözünürlüğü

Bellek

 • 3 GB dahili hafıza / 512 MB Bellek

Sensörler

 • Hareket sensörü / Dijital Pusula

İşletim Sistemi

 • Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

İşlemci

 • Cortex A9 850 MHz CPU

Kamera

 • 2 Megapiksel Kamera Çözünürlüğü
EDGE/GPRS
HSPA
3G
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth Profiles
PC Sync.
İşletim Sistemi
Ekran
Teknoloji
Renk Derinliği
Büyüklük
Çözünürlük
İşlemci
CPU Speed
Bellek
Kamera
Kamera Çözünürlüğü
Sensörler

Müşteri Oyları ve Deneyimleri

Hepsini gör

 • TümüDeğer 3.8 / 5 yıldız
 • ÖzelliklerDeğer 4.1 / 5 yıldız
 • PerformansDeğer 4.1 / 5 yıldız
 • TasarımDeğer 4 / 5 yıldız
 • DeğerlendirmeDeğer 4.3 / 5 yıldız

‘‘Güzel ama bazı uygulamaları açmıyor’’

Değer 5 / 5 yıldız

‘‘Fevkaladenin Fevkinin de Fevkisi.’’

Değer 5 / 5 yıldız

‘‘çok güzel’’

Değer 5 / 5 yıldız

Beğendiniz mi? Çok mu? Az mı? Bizimle paylaşın.

Eğer bunlardan birine sahipseniz, deneyimlerinizi duymak isteriz.

Benzeri Ürünler

Hepsini gör

GT-I9301Q Ön MaviYENİ

Galaxy S3 Neo

GT-I9301RWQTUR

Değer 5 / 5 yıldız(1)

GT-I8580 Standard Black

Galaxy Core Advance

GT-I8580BDATUR

Değer 0 / 5 yıldız(0)

SM-G900FQ Ön Siyah

Galaxy S5

SM-G900FZWATUR

Değer 3.6 / 5 yıldız(30)

SM-G710 Ön Siyah

Galaxy Grand 2

SM-G7100ZWATUR

Değer 3.5 / 5 yıldız(20)

Soru & Cevap

Hepsini gör

8 Sorular1 Cevap

App Store'dan

Hepsini gör

Görüntüleme:

Yeniler

Özel