Samsung Galaxy S5 (Verizon), Shimmery White

SM-G900V

Warranty