Các phòng ban đã tổ chức các chuyến hoạt động ngoại khóa với nhau, để tăng cường tinh thần teamwork và giảm stress sau giờ làm việc


- Hơn 300 nhân viên tại Nhà máy đã tham gia Workshop tại Vũng Tàu
- Các phòng ban khác như: Nhân sự, Kế toán, Phòng Sales, Phòng Bảo hành, Phòng SCMCác lớp học nấu ăn cho các nhân viên nữ ở Nhà máy


Lớp học trang điểm cho các nhân viên nữ


Nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên về An toàn giao thông và hướng dẫn cách thức hội mũ bảo hiểm để bảo vệ cho bản thân mình. Công ty đã tổ chức Ngày hội Tuyên truyền luật lệ giao thông đường bộ và hơn 200 nhân viên đã tham gia chương trình này.


Khóa học Samsung Leadership cho các Manager và Leader
Các Công ty Chi nhánh. Tìm hiểu về các công ty góp phần hình thành Samsung. xem thêm