Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Thông tin tuyển dụng nhân viên TN Cao Đẳng 2012 cho SVMC

SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TN CAO ĐẲNG 2012 CHO SVMC

Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên (Tốt nghiệp Cao đẳng) cho trung tâm nghiên cứu phát triển SVMC. Thông tin cụ thể như sau:


I. Công việc và điều kiện tuyển dụng


 • a.         Công việc
 • Làm việc trực tiếp tại trung tâm nghiên cứu phát triển SVMC

 • b.        Điều kiện tuyển dụng:
 • - Tuổi:                                   22 ~ 25 (1988 ~ 1991)
 • - Trình độ:                            Tốt nghiệp Cao Đẳng năm 2012 
 • - Chuyên ngành:                 Tất cả các chuyên ngành (Ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh)

*Yêu cầu bắt buộc với ứng viên là phải sử dụng được tiếng Anh


II. Quy trình tuyển dụng


 •  -31.01.2013:                Hết hạn nộp hồ sơ
 •  -02.02.2013:                Thi viết
 •  -04.02.2013:                Phỏng vấn trực tiếp
 •  -Khám Sức Khỏe
 •  -26.02.2013:                Chính thức bắt đầu làm việc tại Samsung Electronics Việt Nam

III. Hồ sơ (bắt buộc) gồm có


 - Đơn xin việc (theo mẫu của công ty), lấy tại cổng bảo vệ G2 (điểm thu hồ sơ) hoặc download tại:

http://www.samsung.com/vn/aboutsamsung/careers/jobavailability/Careers_JobAvailability.html

- Bằng tốt nghiệp phô tô công chứng

- Bảng điểm phô tô công chứng 


IV. Hình thức nộp hồ sơ: 1 trong 2 cách sau:


 • 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ G2
 • 2. Scan và gửi tới 1 trong 3 email sau:

than.van@samsung.com

Tiêu đề e-mail:
HỌ VÀ TÊN_Jr.Staff Candidate

vanminh.ng@samsung.com

huy.hiep@samsung.com


VI. Liên hệ:

1.   Ms. Thân Thị Vân                 0962 143 466
2.   Mr. Nguyễn Văn Minh          01635 625 576Các Công ty Chi nhánh. Tìm hiểu về các công ty góp phần hình thành Samsung. xem thêm