Các hoạt động vì cộng đồng ở Việt Nam

Tìm hiểu thêm về những hoạt động xã hội của Samsung thực hiện để hỗ trợ cộng đồng

Kế thừa khái niệm phát triển bền vững và đóng góp cho địa phương nơi mình hoạt động, SAVINA liên tục thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Chúng tôi phát động và thực hiện các chương trình từ thiện và hoạt động xã hội để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các chương trình dài hạn và tập trung, chúng tôi hướng tới việc cải thiện đời sống cho những trẻ em nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình như Từ trái tim tới trái tim, Đi bộ đồng hành vì trẻ em nghèo hiếu học, Samsung Digitall Hope… đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trên quy mô lớn.

Trong năm 2008, chúng tôi tiếp tục các chương trình tài trợ trẻ em nghèo vượt khó với các hoạt động như thăm hỏi và trao quà cho Trung tâm câm điếc Bình Dương, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức ngày hội Trung thu và trao quà cho hơn 1.000 trẻ em nghèo tại Tiền Giang…


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.