Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Trải nghiệm môi trường xanh với Samsung -  Môi trường

Với Samsung, chúng tôi tin trách nhiệm của chúng tôi là kinh doanh theo cách nâng cao chất lượng cuộc sống cho hành tinh chúng ta.

Đó là tại sao chúng tôi trải rộng những hoạt động thuộc về môi trường trên khắp thế giới. Chúng tôi là người dẫn đầu trong việc mang đến những sản phẩm thân thiện với môi trường cho khách hàng và tận tâm ở cương vị đứng đầu thông qua toàn bộ dòng đời của những sản phẩm.

Mọi thứ chúng tôi làm là được định hướng trên màu xanh của việc quản lý, sản phẩm, quy trình, nơi làm việc và giao tiếp. Chính sách quản lý và hỗ trợ tiếp tục nâng cao môi trường xanh thông qua tất cả những hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm thiết kế sản phẩm, tiến trình sản xuất và hoạt động nơi làm việc.


Cơ cấu quản lý Eco

Biểu đồ minh họa Kế hoạch Trung hạn về Môi trường cho chương trình Quản lý Eco 2013 của Samsung


Planet First là gì?


PlanetFirst Planet First là sự tận tâm, nhận biết, gần nguyên tắc cơ bản hơn. Samsung tin rằng nó quan trọng như khách hàng tìm kiếm để cân bằng quyết định của họ cho việc cắt bớt phần công nghệ trong khi tiến đến màu xanh của cuộc sống.

Planet First nghĩa là luôn luôn quan tâm đến tác động của chúng ta đến môi trường trước tiên. Chúng ta tiếp tục làm việc, phát triển, xây dựng và thiết kế sản phẩm và giải pháp mang tính đổi mới để truyền cảm hứng và thỏa mãn khách hàng của chúng ta. Samsung đã cam kết giữ môi trường xanh tốt nhất thông qua sản phẩm thân thiện với môi trường, giải pháp và công nghệ mang lại lợi ích cho cuộc sống của khách hàng, khẳng định giá trị chia sẻ và tôn trọng hành tinh chúng ta.

Biết thêm những hoạt động toàn cầu về môi trường, vui lòng đến website màu xanh toàn cầu

Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.