Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Sự thành công của một công ty không chỉ được đo bằng thành tựu kinh doanh, mà còn bằng mức độ phục vụ cộng đồng tốt đến đâu, cách công ty đó bảo vệ tài nguyên của hành tinh, và sự khác biệt tạo ra trong cuộc sống con người ở mức nào. Samsung nhận trách nhiệm đóng góp với tư cách một công dân tốt, tích cực hoạt động trên phạm vi toàn cầu để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, bảo vệ và cải thiện môi trường, cũng như củng cố các cộng đồng của chúng ta.

Trọng tâm trách nhiệm công dân

Những nỗ lực về trách nhiệm công dân của Samsung bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến cuộc sống con người, gồm cả phúc lợi xã hội, văn hóa và nghệ thuật, các dịch vụ tình nguyện, học thuật và giáo dục, bảo vệ môi trường, và giao lưu quốc tế.

xem thêm

Những người bạn đồng hành

Samsung đã đặt sự đồng hành, sự hỗ trợ của chó, và phúc lợi làm cột mốc cho những nỗ lực với tư cách công dân của mình. Từ trường dạy chó đầu tiên của Hàn Quốc, giúp người khiếm thị ở nơi làm việc và tại nhà, đến chương trình nhân viên nhận nuôi chó, Samsung xúc tiến thực hiện ý tưởng rằng quan hệ giữa người và thú nuôi - đặc biệt là chó - có thể mang lại cảm giác quan tâm và ấm áp cho thế giới biến động nhanh chóng của chúng ta.

xem thêm

Chương trình Samsung -
Niềm hy vọng cho trẻ em

Là công ty điện tử lớn nhất thế giới, Samsung vận dụng các nguồn lực, công nghệ và sự đổi mới sáng tạo vốn là động lực tạo nên thành công trong kinh doanh của chúng tôi để cải thiện giáo dục và sức khỏe cho trẻ em trên khắp thế giới thông qua chương trình thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng Samsung – Niềm hy vọng cho Trẻ em (Samsung Hope for Children). Đây là một trong những cách thức Samsung sử dụng ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI.

xem thêm

Môi trường của chúng ta

Với Samsung, chúng tôi tin trách nhiệm của chúng tôi là kinh doanh theo cách nâng cao chất lượng cuộc sống cho hành tinh chúng ta.

xem thêm

Báo cáo về tính bền vững

Tải “Báo cáo về tính bền vững” của Samsung để có cái nhìn toàn diện về sự bền vững của chúng tôi trên toàn thế giới.

xem thêm

Các hoạt động vì cộng đồng ở Việt Nam

Samsung gắn kết với cộng đồng cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn.

xem thêm

Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.