Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Báo cáo phát triển bền vững

Phát triển bền vững tại Samsung Electronics

Việc kết hợp quy trình quản lý công ty và phát triển bền vững là một vấn đề ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới kinh doanh, nhất là khi những đòi hỏi về trách nhiệm xã hội và môi trường ngày càng khắt khe. Để đáp lại, chúng tôi đã cải tiến quy trình tiếp thu ý tưởng của các cổ đông và đặt ra tầm nhìn cũng như chiến lược toàn công ty để phát triển bền vững.

Chúng tôi cũng xem các trách nhiệm kinh tế, môi trường, và xã hội là các yếu tố chính trong việc quản lý bền vững của mình. Chúng tôi không ngừng nỗ lực xác định những cổ đông khác nhau, xây dựng các mối quan hệ tích cực với họ, và trên hết là nâng cao giá trị cho cả công ty lẫn cổ đông.

Những phương thức quan trọng đảm bảo sự bền vững cho Samsung:


Biểu đồ minh họa tính chất thiết yếu của các yếu tố môi trường, xã hội và nền kinh tế đối với Sự Phát triển Bền vững của Samsung


Để biết thêm thông tin về những động thái của Samsung đối với môi trường, vui lòng tải "Báo cáo môi trường & xã hội 2008" của chúng tôi.

Báo cáo cũ

về đầu trang


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.