Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Một công ty hàng đầu về kỹ thuật số.Một công dân quốc tế có trách nhiệm.Một tập đoàn các công ty đa diện.Một doanh nghiệp có đạo đức.Samsung là tất cả những điều này và còn hơn thế nữa.
Tại Samsung Group và Samsung Electronics, chúng tôi tin tưởng vào trách nhiệm chung – đối với nhân viên của chúng tôi, hành tinh của chúng ta và xã hội của chúng ta. Trong toàn công ty, chúng tôi tự tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất để chúng tôi có thể đóng góp hiệu quả hơn vào một thế giới tốt đẹp hơn.

Các Giá Trị & Triết Lý

Samsung được điều hành bằng một triết lý đơn giản, các giá trị vững chắc và những tiêu chuẩn cao về đạo đức hình thành nên công việc của chúng tôi mỗi ngày. Mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi đều nỗ lực giúp mọi người sống cuộc đời tốt đẹp hơn.

xem thêm

Tầm nhìn

Samsung có mục tiêu phát triển các công nghệ cải tiến và những quy trình hiệu quả để tạo ra những thị trường mới, làm phong phú cuộc sống con người, và không ngừng giúp Samsung thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật số.

xem thêm

Hiệu Suất của
Chúng Tôi

Để tìm hiểu thêm về hiệu suất của công ty chúng tôi, hãy tải các bản báo cáo thường niên do Samsung Group và Samsung Electronics phát hành.

xem thêm

Lịch sử

Trong hơn 70 năm, Samsung đã luôn ở tuyến trước về sự cách tân. Những khám phá, phát minh và các sản phẩm đột phá của chúng tôi đã giúp định hình lịch sử cuộc cách mạng kỹ thuật số.

xem thêm

Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.