Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

một cuộc sống tốt đẹp hơn Hồ Sơ Samsung

Hồ sơ Samsung 2012

Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế giới. Chúng tôi nhìn về quá khứ lẫn tương lai để tìm kiếm cảm hứng cho hôm nay. Cho dù đó là công nghệ hay con người, Samsung luôn nỗ lực góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

  • Biểu đồ minh họa doanh thu ròng của Samsung tăng lên đến 247.5 tỷ Mỹ kim vào năm 2012
  • Biểu đồ minh họa tổng tài sản của Samsung tăng lên đến 384.3 tỷ Mỹ kim vào năm 2012
  • Biểu đồ minh họa tổng dư nợ của Samsung tăng lên đến 224.7 tỷ Mỹ kim vào năm 2012
  • Biểu đồ minh họa tổng vốn chủ sở hữu của Samsung tăng lên đến 159.6 tỷ Mỹ kim vào năm 2012
  • Biểu đồ minh họa tổng thu nhập ròng của Samsung tăng lên đến 18.3 tỷ Mỹ kim vào năm 2012
  • Biểu đồ minh họa số lượng nhân viên của Samsung tăng lên đến 369 ngàn người vào năm 2012

Thông Tin Nổi Bật về Tài Chính năm 2012

2012 Financial Overview
SỐ TIỀN TÍNH THEO ĐƠN VỊ TỈ WON DOLLAR EURO
Doanh Thu Ròng* 274275.60 247.5 185.1
Tổng Tài Sản 434985.80 384.3 287.8
Tổng Nợ 254329.20 224.7 168.3
Tổng Vốn Cổ Đông 180656.60 159.6 119.5
Thu Nhập Ròng* 20316.30 18.3 13.7

[Số Tiền Tính Theo Đơn Vị Tỉ]

* Won / Dollar Mỹ, tỉ giá hối đoái trung bình năm: 1108.09 / 1$. USD / Euro: 1 / 0.748€.
Won / Dollar Mỹ vào ngày 30 tháng 3, 2012: 1132.00 / 1$. USD / Euro: 1 / 0.749€.

Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.