Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual
Phim PR

Điều gì làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn ?

Chúng ta sống trong những cuộc sống khác nhau, nhưng có 1 câu hỏi giống nhau cho chúng ta
"Điều gì làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn?"
Bất kể là gia đình, tình yêu, vật chất hay học hành để tạo ra tương lai, Samsung sẽ làm cho cuộc sống tốt hơn

Tài liệu

Samsung hỏi những người trên toàn thế giới đìêu mà họ mơ ước để làm cho cuộc sống tốt hơn
Xem làm thế để mọi người và Samsung cùng có 1 ý tưởng để làm cho cuộc sống tốt hơn

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề

Diễn giải

4 lĩnh vực kinh doanh của Samsung được dành riêng để làm cho giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn được thành hiện thực

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề

Nhà đổi mới toàn cầu

Samsung phát triển thông qua sự đổi mới liên tục như là 1 nhà lãnh đạo toàn cầu, gia tăng giá trị thương hiệu và doanh nghiệp, đặt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào thực tế

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.