Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Phim PR

Điều gì làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn ?

Chúng ta sống trong những cuộc sống khác nhau, nhưng có 1 câu hỏi giống nhau cho chúng ta
"Điều gì làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn?"
Bất kể là gia đình, tình yêu, vật chất hay học hành để tạo ra tương lai, Samsung sẽ làm cho cuộc sống tốt hơn

Tài liệu

Samsung hỏi những người trên toàn thế giới đìêu mà họ mơ ước để làm cho cuộc sống tốt hơn
Xem làm thế để mọi người và Samsung cùng có 1 ý tưởng để làm cho cuộc sống tốt hơn

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề

Diễn giải

4 lĩnh vực kinh doanh của Samsung được dành riêng để làm cho giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn được thành hiện thực

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề

Nhà đổi mới toàn cầu

Samsung phát triển thông qua sự đổi mới liên tục như là 1 nhà lãnh đạo toàn cầu, gia tăng giá trị thương hiệu và doanh nghiệp, đặt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào thực tế

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.