Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Giá trị & triết lý

Triết Lý của Samsung

Tại Samsung, chúng tôi thực hiện theo một triết lý kinh doanh đơn giản: cống hiến tài năng và công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ̣ siêu việt, bằng cách đó đóng góp cho một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn.

Hàng ngày, nhân viên của chúng tôi mang triết lý này áp dụng vào cuộc sống. Các lãnh đạo của chúng tôi tìm kiếm những tài năng sáng giá nhất trên khắp thế giới, và cung cấp cho họ những nguồn lực họ cần để thực hiện hết khả năng của mình. Kết quả là tất cả các sản phẩm của chúng tôi—từ các chip nhớ giúp các doanh nghiệp lưu trữ thông tin quan trọng đến những chiếc điện thoại di động kết nối mọi người trên khắp các châu lục— đều có khả năng giúp cuộc sống phong phú hơn. Và đó chính là điều giúp tạo ra một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn.

Các Giá Trị của Chúng Tôi

Chúng tôi cho rằng sống bằng các giá trị vững chắc chính là chìa khóa kinh doanh thành công. Đó là lý do tại sao các giá trị cốt lõi này, cùng với một quy tắc ứng xử nghiêm chỉnh là trọng tâm của mọi quyết định của chúng tôi.

Con người

Rất đơn giản, một công ty được thể hiện qua nhân viên của nó. Tại Samsung, chúng tôi ra sức mang lại cho nhân viên của mình nhiều cơ hội thể hiện hết khả năng của mình.

Sự xuất sắc

Mọi thứ chúng tôi làm tại Samsung được chi phối bởi một niềm đam mê lớn trong việc đạt được sự xuất sắc—và sự cam kết dứt khoát trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thị trường.

Sự thay đổi

Trong nền kinh tế toàn cầu phát triển nhanh ngày nay, thay đổi mang tính thường xuyên và sự cách tân đóng vai trò quan trọng cho sự sống còn của một công ty. Như chúng tôi đã thực hiện trong 70 năm, chúng tôi đặt ra những viễn cảnh cho tương lai, dự đoán nhu cầu và đòi hỏi của thị trường để chúng tôi có thể thúc đẩy công ty thành công về lâu về dài.

Sự liêm chính

Hoạt động một cách hợp đạo lý là nền tảng kinh doanh của chúng tôi. Mọi thứ chúng tôi làm được chi phối bởi kim chỉ nam đạo đức nhằm đảm bảo tính công bằng, sự tôn trọng tất cả những cổ đông của công ty và sự minh bạch hoàn toàn.

Sự cùng thịnh vượng

Một doanh nghiệp không thể thành công trừ phi nó tạo ra sự thịnh vượng và cơ hội cho người khác. Samsung có mục đích trở thành một công ty có trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường trong mọi cộng đồng nơi chúng tôi tiến hành kinh doanh trên toàn cầu.

Biểu đồ minh họa Nguyên tắc Kinh doanh của Samsung

về đầu trang


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.