Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Tầm nhìn

Tầm nhìn năm 2020

Tầm nhìn của Samsung Electronics trong thập niên mới là "Mang Lại Cảm Hứng Cho Thế Giới, Tạo Dựng Tương Lai."

Chúng tôi cam kết mang lại cảm hứng cho các cộng đồng trên khắp thế giới bằng cách phát triển công nghệ, sản phẩm đổi mới và giải pháp sáng tạo. Chúng tôi cũng cam kết tạo ra một tương lai tươi sáng hơn bằng cách phát triển giá trị mới cho các mạng lưới cốt lõi của mình: ngành công nghiệp, đối tác và nhân viên. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi mong góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn và trải nghiệm phong phú hơn cho mọi người.

Biểu đồ minh họa khẩu hiệu của Samsung, "Khơi nguồn Cảm hứng, Sáng tạo Tương lai"

Nằm trong tầm nhìn mới của chúng tôi, chúng tôi đã lập ra một kế hoạch cụ thể để đến năm 2020 đạt được 400 tỉ doanh thu và trở thành một trong năm thương hiệu hàng đầu thế giới. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cũng đã lập ra ba phương án chiến lược trong hoạt động quản lý của mình: sự sáng tạo, sự hợp tác và tài năng.

Chúng tôi thích thú đón chờ tương lai. Vì chúng tôi xây dựng dựa trên những thành tích trước đây của mình, chúng tôi mong được khám phá những lĩnh vực mới, bao gồm chăm sóc sức khỏe, y tế và công nghệ sinh học. Chúng tôi cam kết trở thành một công ty hàng đầu trên các thị trường mới và trở thành một doanh nghiệp Số 1 thực thụ.

Biểu đồ minh họa tính chất thiết yếu của các yếu tố Tầm nhìn cho Ngành công nghiệp, Tầm nhìn cho Đối tác và Tầm nhìn cho Nhân viên đối với Tầm nhìn 2020 của Samsung


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.