Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Samsung vận hành theo một tầm nhìn duy nhất: dẫn đầu xu hướng hội tụ kỹ thuật số.

Chúng tôi tin rằng, ngày nay, thông qua sự đổi mới công nghệ, chúng tôi sẽ tìm ra các giải pháp cần thiết để giải quyết những thử thách trong tương lai. Công nghệ tạo ra cơ hội-để doanh nghiệp phát triển, để công dân trong những thị trường tiềm năng phát triển bằng cách khai thác nền kinh tế kỹ thuật số, để mọi người tạo nên những khả năng mới.

Chúng tôi hướng đến mục tiêu phát triển các công nghệ tối ưu và những quy trình hiệu quả nhằm tạo ra những thị trường mới, làm phong phú cuộc sống con người, và không ngừng giúp Samsung trở thành một nhà doanh nghiệp hàng đầu có uy tín trên thị trường.

Sứ mệnh

Mọi hoạt động thực hiện tại Samsung được chi phối bởi sứ mệnh: trở thành công ty kỹ thuật số “digital-εCompany” tốt nhất.

Khái quát về sứ mệnh Samsung

Samsung phát triển thành một công ty toàn cầu bằng cách đối diện trực tiếp với các thử thách. Trong những năm sắp đến, những con người tận tâm của chúng tôi sẽ tiếp tục nắm lấy nhiều thử thách, xây dựng những ý tưởng sáng tạo để phát triển các sản phẩm và dịch vụ đứng đầu trên thị trường. Tài năng của họ sẽ không ngừng hỗ trợ Samsung ở vị trí một công ty toàn cầu hoạt động có lời và có trách nhiệm.


close
Email to a friend