Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Mục tiêu với các đối tác

Mục tiêu với các đối tác

Tìm kiếm những nhà cung cấp có khả năng cùng Samsung dẫn dắt tương lai

Là nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, Công ty Điện tử Samsung đang phát triển đến một kỷ nguyên mới trong việc phát triển sản phẩm, văn hóa doanh nghiệm và những đóng góp cho xã hội trên phạm vi toàn cầu.
Để có thể đạt được những mục tiêu của mình, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ và đạt được dự ủng hộ của những nhà cung cấp, những đối tác hàng đầu trên thế giới .

Công ty Điện tử Samsung tìm kiếm những đối tác tiềm năng có khả năng cung cấp những công nghệ tiên tiến mới và tiên tiến nhất để thiết lập quan hệ hợp tác.

Nhấn vào ĐÂY nếu bạn muốn tìm trở thành đối tác của Công ty Điện tử Samsung
Chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng tương lai cho những trải nghiệm kỹ thuật số.

Biểu đồ minh họa các giá trị như thái độ cởi mở, công bằng và hai bên cùng có lợi trong Triết lý của Bộ phận Thu mua Samsung

Tuyên ngôn đạo đức nghề nghiệp

Chúng tôi, những người làm việc trong Bộ phận thu mua của Công ty Điện tử Samsung, hiểu rõ vai trò quan trọng của mình trong việc tạo thêm giá trị cho khách hàng.

Trong nỗ lực quan trọng này, chúng tôi sẽ tiến hành tất cả những giao dịch với đối tác và các nhà cung cấp trong tinh thần trung thực, hợp tác để các bên cùng có lợi và cùng phát triển. Chúng tôi hiểu và tuân thủ theo quy định của luật pháp, của chính phủ và của doanh nghiệp.

Nguyên tắc của Bộ phận Thu mua

Khẩu hiệu của Bộ phận Thu mua Samsung - 'Song hành với Ước mơ và Ý nguyện'

Công ty Điện tử Samsung và các nhà cung cấp, các đối tác sẽ hợp tác trong tinh thần tất cả các bên bên cùng có lợi.