Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Hội đồng quản trị của chúng tôi thực hiện quản lý minh bạch và có trách nhiệm dựa trên quy trình điều hành công ty tiên tiến, xoay quanh hội đồng quản trị.

Oh-Hyun Kwon

 • Phó Chủ Tịch, Samsung Electronics (2012~Đến Nay)
 • Phó Chủ Tịch & Trưởng Mảng Các Giải Pháp Thiết Bị, Samsung Electronics (2011~Đến Nay)
 • Chủ Tịch & Trưởng Mảng Các Giải Pháp Thiết Bị, Samsung Electronics (2011~2011)
 • Chủ Tịch & Trưởng Mảng Bán Dẫn, Samsung Electronics (2008~2011)
 • Chủ Tịch & Trưởng Ban LSI Hệ Thống, Samsung Electronics (2004~2008)
 • Trưởng Mảng Công Nghệ LSI, Samsung Electronics (2000~2004)
 • Trưởng Mảng ASIC, Samsung Electronics (1998~2000)
Oh-Hyun Kwon

Boo-Keun Yoon

 • Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành, Samsung Electronics (2013~Đến Nay)
 • Chủ Tịch & Trưởng Ban Thiết Bị Điện Tử Tiêu Dùng (2012~Đến Nay)
 • Trưởng Ban Thiết Bị Điện Tử Tiêu Dùng (2011~2012)
 • Trưởng Mảng Màn Hình Hiển Thị (2007~2011)
 • Trưởng Đội Ngũ Nghiên Cứu & Phát Triển, Mảng Màn Hình Hiển Thị (2003~2007)
Boo-Keun Yoo

Jong-Kyun Shin

 • Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành, Samsung Electronics (2013~Đến Nay)
 • Chủ Tịch & Trưởng Ban CNTT & Truyền Thông Di Động (2012~Đến Nay)
 • Trưởng Ban CNTT & Truyền Thông Di Động (2011~2012)
 • Trưởng Mảng Truyền Thông Di Động (2009~2011)
 • Trưởng Đội Ngũ Nghiên Cứu & Phát Triển, Mảng Truyền Thông Di Động (2006~2009)
Jong-Kyun Shin

Sang-Hoon Lee

 • Chủ Tịch & Giám Đốc Tài Chính, Phòng Quản Lý Công Ty (2012~Đến Nay)
 • Trưởng Đội Ngũ Chiến Lược 1, Phòng Chiến Lược Công Ty Samsung (2010~2012)
 • Trưởng Đội Ngũ Hỗ Trợ Quản Lý Công Ty (2008~2010)
 • Phòng Chiến Lược & Hoạch Định (2006~2008)
Sang-Hoon Lee

Kwang-Soo Song

 • Giám Đốc Độc Lập (2013~Đến Nay)
 • Cố Vấn, Văn Phòng Luật Kim & Chang (2007~Đến Nay)
 • Công Tố Viên, Phòng Công Tố Tối Cao (2003~2005)
 • Trưởng Công Tố, Phòng Công Tố Cấp Cao Daegu (2002~2003)
 • Công Tố Viên Cấp Cao, Giám Đốc Cục Công Tố, Bộ Trưởng Tư Pháp (2001~2002)
Kwang-Soo Song

In-Ho Lee

 • Giám Đốc Độc Lập (2010~Đến Nay)
 • Cố Vấn Công Ty, Ngân Hàng Shinhan (2009~2011)
 • Giám Đốc Điều Hành, Tập Đoàn Tài Chính Shinhan (2005~2009)
 • Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành, Ngân Hàng Shinhan (1999~2003)
 • Giám Đốc & Phó Chủ Tịch (Phó Chủ Tịch Điều Hành), Ngân Hàng Shinhan (1991~1999)
In-Ho Lee

Byeong-Gi Lee

 • Giám Đốc Độc Lập (2012~Đến Nay)
 • Giáo Sư Kỹ Thuật Điện, Đại Học Quốc Gia Seoul (1986~Đến Nay)
 • Chủ Tịch, Hiệp Hội Truyền Thông IEEE (2010~2011)
 • Ủy Viên, Ủy Ban Truyền Thông Hàn Quốc (2008~2010)
 • Chủ Tịch, Hiệp Hội Thông Tin và Truyền Thông Hàn Quốc (KICS) (2007~2007)
 • Chủ Tịch, Hiệp Hội Giáo Dục Kỹ Thuật Hàn Quốc (KSEE) (2003~2004)
 • Hiệu Phó Các Vấn Đề Nghiên Cứu, Đại Học Quốc Gia Seoul (2000~2002)
 • Thành Viên Ban Kỹ Thuật, AT&T Bell Laboratories (1984~1986)
Byeong-Gi Lee

Han-Joong Kim

 • Giám Đốc Độc Lập (2012~Đến Nay)
 • Chủ Tịch, Ủy Ban Chiến Lược CHA, CHA Health Systems (2012~Đến Nay)
 • Giáo Sư Danh Dự, Đại Học Yonsei (2012~Đến Nay)
 • Chủ Tịch, Liên Đoàn Thể Thao Đại Học Hàn Quốc (2010~2012)
 • Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Hàn Quốc (2008~2012)
 • Chủ Tịch, Đại Học Yonsei (2008~2012)
 • Chủ Tịch Ban Giám Đốc, Hiệp Hội Y Khoa Phòng Ngừa Hàn Quốc (2006~2008)
 • Giáo Sư, Khoa Y Khoa Phòng Ngừa & Y Tế Công (1982~2012)
Han-Joong Kim

Eun-Mee Kim

 • Giám Đốc Độc Lập (2013~Đến Nay)
 • Hiệu Trưởng, Trường Nghiên Cứu Quốc Tế Sau Đại Học, Đại Học Phụ Nữ Ewha (2011~Đến Nay)
 • Giáo Sư, Trường Nghiên Cứu Quốc Tế Sau Đại Học, Đại Học Phụ Nữ Ewha (1997~Đến Nay)
 • Chủ Tịch, Hiệp Hội Phát Triển và Hợp Tác Quốc Tế Hàn Quốc (KAIDEC)(2011~2012)
 • Hiệu Trưởng, Trường Nghiên Cứu Quốc Tế Sau Đại Học, Đại Học Phụ Nữ Ewha (2005~2007)
 • Học Giả Khách Mời, Đại Học Brown (2003~2004)
 • Học Giả Khách Mời, Đại Học Harvard (1994~1994)
 • Giáo Sư, Khoa Xã Hội Học, Đại Học Nam California (1987~1997)
Eun-Mee Kim

về đầu trang


Annual Reports-Download the Samsung Annual Report.
Báo cáo về phát triển bền vững-Tải